Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Suviteraviljade võrsumisest ja umbrohutõrjest

Hooaeg on täies hoos ning sobilik on rääkida suviteraviljade võrsumisest ja umbrohutõrjest. Võrsumise soodustamiseks soovitame kasutada kasvuregulaatorit (CCC, Moddus Start) ning leheväetisi, mis sisaldaksid vaske ja mangaani. Need kaks mikroelementi soodustavad samuti võrsumist. Sobiv aeg pritsimiseks on siis, kui taimel on 1-2 kõrvalvõrset. Võrsumist on võimalik soodustada vaid võrsumisfaasis.

KASVU REGULEERIMINE

Fotol: 23. aprillil külvatud suvioder Vertti taimedel on 1-2 kõrvalvõrset. Nüüd on sobiv aeg vase, mangaani ja kasvuregulaatorite pritsimiseks võrsumise soodustamise eesmärgil.

Suviviljad, eelkõige suvinisu, on äärmiselt tagasihoidlikud võrsujad, mistõttu on oluline sundida taimik tugevamalt võrsuma ning ka juurestikku arendama. Eelkõige suvinisu vajab külgvõrsete tugevamaks arenguks kasvuregulaatorit. Varajases kasvufaasis (BBCH 25-29) kasvuregulaatorite kasutamine aitab tugevdada ja arendada juurekava ning soodustab uute võrsete arengut, samal ajal ühtlustades võrsete kasvu. Oluline on, et kõrvalvõrsetest kasvaksid tugevad saaki andvad produktiivvõrsed. Arenenum ja sügavamale ulatuvam juurestik aitab taimikul keerulistes tingimustes paremini toime tulla ning mullast efektiivsemalt toitaineid ja vett omastada, eriti just põuastel aastatel. Tugev juurestik vähendab ka teraviljade lamandumisriski.

Võrsumise soodustamiseks ning juurestiku tugevamaks arenguks soovitame kasutada kasvuregulaatorit CCC, mille toimeaineks on kloromekvaatkloriid või etüültrineksapaki sisaldavat Moddus Starti. Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8…+10 ℃. Moddus Starti on lubatud kasutada ka juba alates +5 ℃ juures. Pritsida ei tohiks stressis taimi või kui on oodata öökülma. Varajases faasis kasutatuna omab Moddus Start ka rohendavat mõju, mis on oluline saagi moodustumise seisukohalt, sest tõuseb ka taimede fotosünteesi aktiivsus. CCC ja Moddus Starti võib ka kokku segada, kui vähendada toodete kulunormi.

Koos kasvuregulaatoritega soovitame pritseringi kaasata ka leheväetised. Oluline on see, et need sisaldaksid kindlasti võrsumist soodustavaid mikroelemente vaske ja mangaani. Kuna Eestimaa mullad kipuvad olema vasevaesed ning vase defitsiit on kajastunud ka kahel viimasel aastal tehtud teraviljade leheproovide tulemustes, siis ei tasu vase puudustunnuseid ootama jääda, vaid vaske sisaldav leheväetis tuleks lülitada võrsumisaegsesse pritsimisprogrammi.

Näiteks maikuu esimestel päevadel korjatud taliteraviljade leheproovides oli vase defitsiit 89% proovidest.

Mikroelemendid

Mikroelementide kättesaadavus mullast sõltub paljudest tingimustest (pH, ilmastik, mullaniiskus, teiste elementide kontsentratsioon mullas, mullastruktuur) ning tihti ei suuda taim neid mullast piisavalt omastada. Enamik mikroelementidest pole niisketes, jahedates oludes taimedele mullast kättesaadavad ning ka pikalt kestvad kuivad ja põuased olud raskendavad näiteks mangaani omastamist. Mangaan ja tsink on raskesti omastatavad ka turvasmuldadel. Arvestada tuleb ka erinevate toiteelementide vastastikuse mõjuga. Näiteks fosforirikastes muldades pärsivad fosfaadid mullast vase ja tsingi omastamist, muutes need lahustumatuks.

Ka muldade happesus on oluline toitainete omastamist mõjutav tegur. Happelistes muldades on pärsitud mitmete toiteelementide omastamine. Kuid defitsiiditunnused võivad taimikul tekkida ka kõrge pH tasemega muldades. Lubjarikastes muldades on pärsitud boori, tsingi ja mangaani omastasime. Määravaid tegureid on mitmeid ning väetamise planeerimisel oleks lihtsam, kui oleks olemas ka andmed mikroelementide sisalduste kohta mullas. See aitaks puudusnähte ennetada, sest meeles tuleb pidada, et kui taimedel esinevad toiteelemendi puuduse sümptomid, siis on saagikadu juba tegelikult olemas.

Vask, tsink ja mangaan

Võrsumise faasis on teraviljadele olulised mikroelemendid vask, tsink ja mangaan. Mikroelementide puudusnähtude ennetamiseks ja raviks on Baltic Agro tootevalikus taimede poolt paremini omastatavad EDTA kelaadid Tradecorp Cu, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn, Tradecorp Zn Mn. Sobivaks tooteks on ka teraviljadele olulisi mikroelemente sisaldav YaraVita Gramitrel.

Vase puuduse ennetamiseks ning defitsiidi leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Cu kulunormiga 0,5-1 kg/ha. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.

Mangaan on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga sel on ka tähtis roll fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes väga halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust. Mangaani puuduse ennetamiseks ja leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha võrsumisest lipulehe ilmumiseni.

Mangaaniga koos saab pritsida tsinki, kasutades toodet Tradecorp Zn Mn. Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustuvad võrsumise faasis ka lehtede kasv ja juurestiku arenemine. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Tsingipuudus lipulehe faasis mõjutab saagi kvaliteeti, vähendades proteiinisisaldust. Tsingipuuduse ennetamiseks soovitame kasutada Tradecorp Zn 0,5-1 kg/ha võrsumise ja lipulehe faasis.

Kõigi nimetatud Tradecorpi toodete puhul on tegemist vees hästi lahustuvate ning kiire mõjuga EDTA-kelaatidega, mis on juba väikestes normides kasutades efektiivsed.

SUVITERAVILJADE UMBROHUTÕRJE

Herbitsiidide puhul on oluline jälgida kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis herbitsiidi optimaalne kasutusaeg määrab pritsimisaja.

Teraviljadele on soovitatav valida võimalikult laia toimespektriga herbitsiidid, et põllult saaksid tõrjutud erinevad tülikad umbrohud. Teravilja põldudel umbrohutõrjet tehes tasuks natuke pikemalt ette mõelda: näiteks võimalusi põldkannikese rapsist välja tõrjumiseks on vähe. Odavam ja lihtsam viis selle umbrohu levimist kontrolli all hoida on seda teraviljapõldudest välja tõrjudes. Teine tülikas umbrohi on tatraliste sugukonda kuuluv kärnoblikas, mis pakub kultuurtaimedele väga tugevat konkurentsi. Kuna rapsist seda herbitsiidiga välja tõrjuda on keeruline, isegi võimatu, siis jällegi tasub seda teha teraviljapõldudel.

Suvinisust ja suviodrast umbrohtude tõrjumiseks on mitmeid efektiivseid lahendusi:

Pixxaro EC (fluroksüpüür 280 g/l + Arylex Active 12 g/l) on süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kasutusaeg on 3. pärislehe faasist kuni viljatupe avanemise keskpaigani (BBCH 13-45). Kulunorm oleneb sellest, mis faasis preparaati kasutada: BBCH 13-19 kulunorm on 0,125 l/ha, BBCH 20-29 kulunorm on 0,25 l/ha ja BBCH 30-45 kulunorm on 0,35 l/ha. Silmaga nähtavad tulemused ilmnevad mõni päev pärast pritsimist, lõplik tulemus 4 nädalat peale pritsimist.
Kui muret tekitavad mailane ja põldkannike, siis lisada Pixxaro EC’le preparaati Granstar Preemia 50 SX (metüültribenuroon 500 g/kg). Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 15 g/ha. Tõrjespektri laiendamiseks ohaka ja põldosja suhtes soovitame Pixxaro EC-le lisada MCPA-d, kuid sellisel juhul soovitame pritsida võrsumise faasis. Vaata Pixxaro’ga pritsimise tulemusi eelmisest hooajast.

Koos Granstar Preemia 50 SX-ga võib kasutada ka toodet Primus XL (fluroksüpüür 100 g/l, florasulaam 5 g/l) kulunormidega vastavalt 22,5 g/ha + 0,75 l/ha. Neid kahte preparaati koos kasutades paraneb toime virnale, kesalillele, kõrvikutele, harilikule linnukapsale, põld-lõosilmale, erilehisele linnurohule ja raudnõgesele.

Sekator OD (amidosulfuroon 50 g/kg; metüüljodosulfuroon-naatrium 12,5 g/kg; mefenpüür-dietüül (kultuurtaimede kaitseks)) – sobib kaheiduleheliste kultuuride tärkamisjärgseks tõrjeks. Suvinisul ja -odral kulunorm 0,1–0,15 l/ha ja lubatud pritsimisaeg kolme lehe faasist kuni lipulehe ilmumiseni (BBCH 13-37). Põhjustab umbrohtudel kasvu ja arengu seisaku, sest hävitab kasvukuhiku ning kiiresti paljunevad meristeemrakud pungades. Efekt on silmaga nähtav 7-10 päeva jooksul peale pritsimist, umbrohud kolletuvad ja närbuvad.

Mustang (florasulaam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l) – Kulunorm 0,4-0,6 l/ha, kasutusaeg kahe lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Süsteemne herbitsiid teraviljadele kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
Väga hea tõrjeefekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virn e roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võõrkultuurina.
Keskmine tõrjeefekt: põldkannike, verev iminõges, võilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill.

Võimalik on kasutada ka ennast igati tõestanud kombinatsiooni Trimmer 500 WG + Tomahawk 200 EC kulunormidega 20 g/ha + 0,4 l/ha.

Dicoherb Super 750 SL (MCPA 660 g/l, dikamba 90 g/l) ‑ võib kasutada teravilja 3 lehe faasist kuni kõrsumiseni (BBCH 30) kulunormiga 1-1,25 l/ha. Laia toimespektriga süsteemne herbitsiid, mis on efektiivne näiteks valge hanemaltsa, roomava madara, hariliku hiirekõrva, hariliku kesalille, kukemaguni, vesiheina, rukkilille jne tõrjeks.

Tuulekaera tõrje

Tuulekaer (Avena fatua) on suureks probleemiks Eesti põldudel. See on äärmiselt kiire levikuga kõrreline umbrohi, mis pakub kultuurtaimedele tugevat konkurentsi. Tuulekaer on raskesti tõrjutav, suurem osa seemnetest variseb põllule juba enne koristust. Seeme säilitab idanemisvõime mullas 5-7 aastat ja on võimeline tärkama 20-30 cm sügavuselt. Paljuneb kiirelt, tärkab väga ebaühtlaselt ning õiget hetke maksimaalse pritsimistulemuse saavutamiseks on raske leida.

Tuulekaeraga saastunud põllule ei ole soovitatav külvata harilikku kaera ning selle leviku tõkestamiseks on oluline, et ka naaberpõllud oleksid puhtad, mis tähendab, et teavitustöö ja suhtlus naabruses tegutsevate tootjatega on äärmiselt oluline. Tuulekaera tõrjel on olulisim hoida ära seemnete varisemine põllule. Seda on võimalik vähendada nii sertifitseeritud seemne kasutamisega kui ka keemilise tõrjega.

Tuulekaera tõrje on efektiivseim selle 2-lehe faasist kuni võrsumise lõpuni. Sobivaks herbitsiidiks tuulekaera tõrjel suviodra ja suvinisu põldudel on Axial 50 EC 0,6-1 l/ha, mida on lubatud pritsida teravilja kõrsumise lõpuni. Veidi kitsama kasutusaknaga on suvinisul kasutamiseks Tombo WG, mis on mõeldud nii laialeheliste kui ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Kulunorm suvinisul 0,1-0,15 kg/ha alates teravilja 4. lehest. Tombo WG’d on lubatud kasutada kuni teravilja 2. kõrresõlme faasini, mis tähendab, et sel hooajal on Tombo WG kasutamise aeg taliviljadel valdavalt läbi saanud.

Paagisegusse soovitame lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahendite ja täiendväetistega koos vabade aminohapete segu Delfan Plus. Vabad aminohapped tagavad kiirema ja efektiivsema toitainete imendumise läbi rakuseinte ja liikuvuse taimes, teisalt leevendavad nad taimekaitsevahendite võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid. Taim säästab energiat abiootilise stressi tingimustes, taastudes stressist kiiremini.

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri