Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Taliviljapõldudel Mägedes

Ettevõttes Mägede OÜ toimuvate põlluinfo edastame sel hooajal kontaktivabalt.
Koostöös Bayeriga planeeritud põlluseminari teemad ja põldkatsete ülevaate toome Teieni blogijuttudes.

Kui eelistad kuulamist-vaatamist lugemisele,  vaata Baltic Agro YouTube kanalilt!

25. mai külastus

Oleme taas jõudnud Mägede OÜ põldudele, seekord siis talinisu Skagen ning talioder KWS Meridian põldudele. Võtame luubi alla talinisu ja taliodra haiguste tõrje, kasvu reguleerimise ning käsitleme ka veidi täiendväetamist tulenevalt käesoleva aasta leheproovide tulemustest. Talinisu Skagen põllule on rajatud ka Yara põhiväetamise katse, mille skeemi leiad altpoolt.

[vc_video link=”https://youtu.be/njqox6JGJGw”]

Talinisu

Uues Põllupäeviku sissekandes: taliteraviljade haigustõrje, kasvu reguleerimine ning põgusalt leheväetamine tulenevalt kevadistest leheproovidest. Annikaga on põllul Madis ja Karel Bayerist.

Eelmisel külastusel nägime, et sügisene herbitsiid Komplet veel toimetas põllul. Tegelikult on seda ka praegugi näha ja põld on endiselt umbrohtudest üsna puhas. Sellisel kevadel, nagu on tänavu, kui tuul ja öökülmad segasid kevadisi pritsimisi, on igati positiivne paindlikkus pritsimistööde ajastamises. Kellel sügisel jäi umbrohutõrje tegemata, oli vahepeal väga kiire ja pingeline aeg, sest mitmete umbrohutõrjevahendite lubatud kasutusaeg möödus kiirelt. Eriti kiire oli neil, kellel põldudel varajased sordid ja varajane külviaeg.

Haiguste tõrje

Sõltuvalt sordist ja piirkonnast on nisudel juba märgata erinevaid taimehaiguseid. Tingimused on haiguste arenguks üsna soodsad ‑ eriti nüüd, temperatuuri tõustes. Praegu leiame põldudel valdavalt jahukaste pustuleid, sest jahukaste ei vaja nii kõrgeid temperatuure, levik võib alguse saada juba 5℃ juures, kuid optimaalne on arenguks siiski 15℃. Jahukaste nakkubki valdavalt võrsumise lõpus, kõrsumise alguses, vastuvõtlikumad on varajased sordid nagu Fredis, Edvins ja ka Ramiro. Jahukaste levikuks on soodne ka niiskuse olemasolu, mida praegu on põldudel piisavalt. Ka kõrge lämmastikufoon ning tihe taimik soodustavad nakkumist ja muidugi ka minimeeritud harimine, sest haigustekitaja säilib taimejäänustel.

Tuuline niiske ilm on soodustanud ka helelaiksuse levikut. Alumistelt lehtedelt on seda juba märgata ja kindlasti lööb varsti ka ülemistel lehtedel välja, sest jahe periood hoiab haigused lehe sees peiteperioodis ning nüüd, soojade saabudes, löövad tõenäoliselt ka ülemistel lehtedel sümptomid tugevamalt välja. Vihmased ilmad soodustavad alumistelt lehtedelt helelaiksuse levikut ülespoole, vihmapritsmed kannavad eosed järgmistele lehtedele. Helelaiksusel võib peiteperiood ulatuda isegi kuni 20 päevani.

DTR ehk pruunlaiksust pole veel tugevamalt näha olnud, see vajab levikuks veidi soojemaid temperatuure, umbes 15-22 kraadi. Kuid võime kindlad olla, et see haigus varsti levima hakkab, tavapäraselt märkame seda enam lipulehe faasis. Ja kuna lipuleht nisu puhul on saagi moodustumise seisukohalt olulisim, siis kindlasti ei tohi pruunlaiksuse tõrjega hiljaks jääda. Põldudel saagipotentsiaali on, seega ajastamine on oluline – nisu pruunlaiksus on väga kiire levikuga ja võib põhjustada tähelepanuta jätmisel väga tugeva saagikao. Mägede OÜ põllul kasutati esimeses ringis spiroksamiini ning protiokonasooli sisaldavat toodet Input kulunormiga 0,8 l/ha ning lipulehes on plaanis Ascra Xpro kulunormiga 1 l/ha.

Kasvureguleerimine

Koos esimese ringi fungitsiidiga T1 sai sellel põllul tehtud ka kasvuregulaator, kasutati Moddus 250 EC kulunormiga 0,3 l/ha. Kasvuregulaator sai siin põllul hiljuti tehtud, taimik on hetkel kasvufaasis 31-32, seega ajastus oli väga hea. Õigel hetkel pritsides pidurdame alumiste sõlmevahede pikkuskasvu ja teeme ka kõrreseinad tugevamaks. Kasvuregulaatoritega soovitame paagisegusse lisada ka aminohapete preparaati Delfan Plus (0,5 l/ha), mis parandab taimede vastupidavust kas ebasoodsatest kasvutingimustest või liiga keerulise paagisegu kasutamisest tulenevale stressile. Ja kasvureguleerimine tekitab tahes-tahtmata taimele kergelt stressi, mida soodustavad ka kevadised temperatuurikõikumised. Väikeste koguste, 0,5 l/ha, lisamine aitab paagisegudes kasutatavatel erinevatel toimeainetel (olgu siis tegu keemiliste taimekaitsevahendite või leheväetistega) efektiivsemalt mõjule pääseda.

Talioder

Esimene haigustõrje tehti KWS Meridiani põllul 6. mail ja teine ligi 2 ja pool nädalat hiljem. Fungitsiidi mõjuaeg ongi olenevalt taimiku arengukiirusest, kasutusnormist ja ilmastikust kuni kolm nädalat. Siin põllul on kasutatud esimese haigustõrjena Input Triple 0,75 l/ha ning teises ringis Variano Xpro 1 l/ha. See talioder on saanud lämmastikku 140 kg/ha. Taimik on tihe ning heas toitumuses. Seetõttu on kasutatud kasvuregulaatorit Medax Max normiga 0,5 kg/ha. Odra puhul on aktuaalne ka kolmas kasvureguleerimine pea murdumise vältimiseks, aga siinkohal on oluline silmas pidada, et ohteotsad ei tohi väljas olla.

Ripslased

Mida odra (ja rukki) puhul hilisemas faasis veel meeles pidada ‑ tuleb teha ka ripslaste seiret. Ripslane on pisikene paari millimeetri pikkune must putukas, kes imeb pähikutest ja lehetupest taimemahla, mistõttu pähikud on valkjad, kuivanud, terad ei arene korralikult. Ta kahjustabki just seemne algeid. Hiljem, kui pea juba loonud, ei suuda ta enam suurt kahju teha. Ripslaste seiramiseks sobivad väga hästi sinised liimpüünised. Paigutades need põllule, saab hinnata, millal ripslane põllule tuleb ning kui arvukalt teda esineb. Tõrjeks sobivad süsteemsed insektitsiidid, sest ripslane paikneb lehetupes ning kontaktsega ei saa talle ligi.

29. aprilli külastus

Talinisu

Talinisu on külvatud 18. septembril ning sordiks on Skagen. Eelvili oli taliraps. Põllule on rajatud Yara väetiste katse eesmärgiga hinnata kevadise kompleksväetise kasutamise mõju talinisu saagikusele ja kvaliteedile. Kompleksväetiste katseid on viimaste aastate jooksul läbi viidud päris mitmeid ning nii ka sel aastal.

Võrdluses on kolm varianti, millel lämmastiku ja väävli kogused on võrdsed. Erinevus seisneb põllule antava fosfori ja kaaliumi kogustes. Esimesel variandil kasutati vaid NS väetist YaraBela Axan 27-4 kolmel korral, teisel kaks korda NS väetist ning ühel korral BeFert NPK 22-6-12 (5,5) 100 kg/ha, millega anname täiendavalt mulda ligi 3 kg/ha fosforit ning 10 kg/ha kaaliumit ning kolmandal variandil kaks korda NS väetist ning ühel korral YaraMila 20-5-15 (7,5) 100 kg/ha, millega anname mulda 2 kg/ha fosforit ning 12 kg/ha kaaliumit. N:S suhe on 7:1, mis on talinisu puhul ka optimaalne.

Talinisu sirgumas

Väetamise katse variandid:

Katsevariant Sügis Kevad
I variant YaraMila 18-11-13 (7) 250 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha
YaraMila 20-5-15 (7,5) 100 kg/ha
YaraBela AXAN 27-4 310 kg/ha
II variant YaraMila 18-11-13 (7) 250 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 300 kg/ha
BeFert NPK 22-6-12 100 kg/ha
Yarabela AXAN 27-4 310 kg/ha
III variant YaraMila 18-11-13 (7) 250 kg/ha YaraBela AXAN 27-4 300 kg/ha
YaraBela AXAN 27-4 295 kg/ha
Yarabela AXAN 27-4 100 kg/ha
Sügisene leheväetamine

Leheväetistest kasutati sügisel kõrge fosfori sisaldusega YaraVita Kombiphosi (2 l/ha) ning kevadel esimese pritsitiiruga biostimulaatorit Ruter AA (2 l/ha) ning kõrge fosfori- ja kaaliumisisaldusega Trafos Mg B Mn Fe (1,5 l/ha). Fosfor on kevadel võtmetähtsusega element, mis paneb juured hoogsalt kasvama ning toetab võrsumist. Madala temperatuuri tingimustes ei jõua fosfor taime. Rakutasandil selgitades peitub põhjus selles, et fosfor kasutab raku membraani läbimiseks juurerakkudes olevat spetsiaalset kanalvalku. Madalal temperatuuril tõmbub kanalvalk kokku ja fosfor ei pääse läbi.

Sügisene umbrohutõrje

Vaadeldav katsepõld oli umbrohtudest väga puhas ja oli näha, et sügisene umbrohutõrje siiamaani veel toimetab. Sügisel kasutati põllul herbitsiidi Komplet normiga 0,5 l/ha. Komplet on mullatoimeline herbitsiid ning on mõeldud kasutamiseks sügisel rukki-kasteheina ja paljude laialeheliste umbrohtude tõrjumiseks talinisu, talitritikale, rukki ja taliodra põldudelt. Komplet´i tugevuseks on pikaajaline järelmõju, mis avaldub tõrjena umbrohtudele ka kevadel. Uute seemnest tärkavate umbrohutaimede leheääred muutuvad Komplet´i kevadise mõju tulemusel kollakaks ning kasvukuhikud lillaks – see näitab, et umbrohtude kasv ja areng on peatatud ning peagi umbrohud hävinevad. Paljudel sügisel õigeaegselt pritsitud taliteraviljapõldudel ei pea sügisese Komplet´i pritsimise järgselt kevadel laialeheliste umbrohtude tõrjet tegema ning see võimaldab kevadisel kiirel ajal oma töid paremini planeerida. Kui siiski on tõrje vajalik hiljem tärganud umbrohtudele, siis saab seda teha lihtsama ning kitsama tõrjespektriga herbitsiidiga ning ajastust on võimalik pikas ajaaknas valida.

Herbitsiid Kompleti mõju umbrohtudele
Herbitsiid Kompleti mõju
Mikroorganismid toimetamas

Koos kevadise esimese kasvureguleerimisega (Moddus Start 0,2 l/ha) lisati paagisegusse ka BioSpektrum (0,25 kg/ha). BioSpektrum sisaldab erinevaid kasulikke mikroorganisme – seeni ja baktereid, sh kasvu soodustavaid risobaktereid, Mycorrizae seeni, mis aitavad taimi fosforiga varustada, lisaks ka merevetika Sorgassum wightii ekstrakti. Toote kasutamisel paraneb mulla bioloogiline aktiivsus ja struktuur, makro- ja mikroelementide omastatavus, taimede stressitaluvus ja haiguskindlus. Mikroorganismid soodustavad ka juurestiku kasvu. Osad neist mikroorganismidest eritavad oma elutegevuse käigus mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeense mõjuga mikroobe. Mikroorganismid on tootes ümbritseva keskkonna mõjude suhtes vastupidavate spooridena.

BioSpektrumi koostises on näiteks mullas ränisoolasid lahustav bakter, muutes räni taimede poolt omastatavaks. Räni muudab taimekoed tugevamaks haigustekitajate nakkuse suhtes, parandab teraviljade seisukindlust, vähendades lamandumisohtu. Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Korduval kasutamisel (mitu aastat järjest) on positiivseid tulemeid veelgi: mullastruktuur hakkab paranema, väheneb tolmja fraktsiooni osakaal mullas ning suureneb suuremate mullaagregaatide osakaal ning mullal on ka parem veesidumise võime.

BioSpektrumit pritsitakse mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist, näiteks segus herbitsiididega. Tähtis on, et lehestik ei kataks veel põldu ning toode satuks mullapinnale.

Talirukis ja talioder

Viskame pilgu peale ka talirukki ning -odra põldudele. Talirukkil KWS Binntto oli eelviljaks põldhernes. Külvatud on see 8. septembril ning rõõm on tõdeda, et nagu ka teistel kultuuridel, on Mägede OÜ’s pööratud olulist tähelepanu taimede talvisele ettevalmistusele. Sügisel kasutati nii taliodra kui ka -rukkipõllul lehekaudselt jällegi kõrge fosfori- ja kaaliumisisaldusega Trafost ning rukkil lisaks ka Tradebori (0,5 l/ha). Taliodralt võtsime sügisel ka leheproovid ning juba ootuspäraselt oli taimedes boori sisaldus madal, odrale sügisel boori ei antud. Boor ei ole teraviljadele nii oluline toitaine nagu see on rapsile ja teraviljad vajavad seda elementi ka kordades vähem kui raps. Kuid Eestimaa muldade madala boori sisalduse tõttu on vajalik ka teraviljadele boori lehekaudselt juurde anda.

Kõik need kolm elementi (boor, kaalium, fosfor) on äärmiselt olulised just talvekindluse tagamiseks, eriti just kaalium. Talvised madalad temperatuurid põhjustavad jääkristallide teket taimekudedes. Kristallid lõhuvad rakuseinu ning põhjustavad rakkude dehüdreerumist, mis toob kaasa taimede hukkumise. Kaalium aitab tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendavad taimemahla nö. külmumispunkti. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Lisaks aitab kaalium tugevdada taimerakkude seinu.

Talioder on külvatud 31. augustil ning seal oli eelviljaks talinisu. Sügisel sai tehtud umbrohutõrje herbitsiidiga Komplet (0,5 l/ha) ja praegusel hetkel on põllupilt valdavalt puhas. Mõned umbrohud, mis olid ikkagi tärganud ning vajasid tõrjumist, tõrjuti kevadel herbitsiidiga Granstar Preemia SX (15 g/ha). Koos umbrohutõrjega oli paagis ka kõrge fosforisisaldusega YaraVita Starphos.

Ka rukkipõllul kasutati kevadel esimeseks umbrohutõrjeks Granstar Preemia SX (25 g/ha). Leheväetamise poole pealt on põllul tehtud Kombiphos, mikroelementide segu Gramitrel ning Ruter AA. Nii Kombiphosi fosfor kui ka Ruter AA vabad aminohapped aitavad kaasa narmasjuurte arengule ning seeläbi toitainete ja vee paremale omastamisele taime poolt. Tulemuseks on hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng kevadel. Ruter AA aitab taimikul kosuda talvejärgsest temperatuurikõikumiste stressist.

Vabad aminohapped sobivad hästi paagisegudesse

Lisaks oli esimeses pritseringis ka vabade aminohapete kontsentraat Delfan Plus (0,5 l/ha). Selle lisamine paagisegusse mõjub segu harmoniseerivalt, samuti paraneb taimede vastupidavus kas ebasoodsatest kasvutingimustest või liiga keerulise paagisegu kasutamisest tulenevale stressile. Delfan Plus on kõrgeima võimaliku vabade asendamatute aminohapete sisaldusega aminohapete kontsentraat. Väikeste koguste, nii 0,5 l/ha, lisamine pritsimissegudesse aitab paagisegudes kasutatavatel erinevatel toimeainetel (olgu siis tegu keemiliste taimekaitsevahendite või leheväetistega) efektiivsemalt mõjule pääseda.

Haiguste tõrje

Nii odra- kui ka rukkipõllu taimik on väga hästi võrsunud. Võrsumise soodustamiseks on kasutatud Moddus Starti. Tihe, hästi võrsunud taimik on sobivate ilmastikutingimuste korral soodsaks kasvulavaks taimehaigustele. Praegusel ajal võib talirukist ning -otra kahjustada jahukaste, hetkel on selle levikuks soodsad tingimused. Kevadel temperatuuri tõustes põhjustavad rohelistel taimeosadel uue nakkuse talvitumisjärgsetes viljakehades valminud kotteosed. Jahukaste levik võib alguse saada juba 5℃ juures, kuid optimaalne on arenguks 15℃. Seega peaksime T1 pritsimiseks kõrsumise alguses koos kasvuregulaatoriga valima fungitsiidi, millel on tugev mõju just jahukastele ning samas ka äärislaiksusele, mis on veel teine oluline taliotra ja ka rukist kimbutav haigus. Taliodral lõid äärislaiksuse tunnused juba üsna varakult ja tugevalt välja, lisaks leidub taliodral ka võrklaiksust ning pruunlaiksust. Seega tuleb kindlasti eelistada mitmetoimeainelist efektiivset fungitsiidi nende haiguste tõrjeks. Kindlasti ei soovita kulunormidega väga madalale minna, sest lehemassi on palju ning haiguste surve tugev.

Haigustõrjega alustati Mägede OÜ taliodrapõllul juba sügisel. Laiksuste leviku vältimiseks ja talvitumishaiguste ennetamiseks pritsiti põllule hilissügisel fungitsiidi Input. Mitmete aastate põllukogemused on näidanud, et taliodra sügisene haigustõrje on määrava tähtsusega odra talvekindluse saavutamisel. Input on väga tugev fungitsiid nii laiksuste kui ka lumiseene vastu. Niisked ja soojad sügised suurendavad võrsehaiguste levikut, mida on võimalik peatada vaid sügisel efektiivse fungitsiidi kasutamisel. Input omab tugevat tõrjemõju võrsehaiguste ning tüfuloosi vastu. Sel kevadel on peaasjalikult ilma sügisese haigustõrjeta taliodra põldudelt leida tüfuloosi, sügisel Input´iga pritsitud põldudel on tüfuloosi nakkustase väga madal.

Äärislaiksus taliodra taimedel
Äärislaiksus taliodra taimedel

Kevadine haigustõrje on oluline ajastada taliodral ja rukkil võrsumise lõppu-kõrsumise algusesse, sest kõrsumise alguses pannakse paika teraviljapea pikkus ning terade arv viljapeas. Selles faasis mõjub haigustest tulenev stress pärssivalt viljapea arengule ning vähendab taimede saagipotentsiaali.

Mägede OÜ taliodra ja rukki põllul tehti esimene haigustõrje (T1) fungitsiidiga Input Triple, kulunormiga 0,75 l/ha. Input Triple on UUS fungitsiid tali- ja suvinisule, tali- ja suviodrale, rukkile ja tritikalele. See on fungitsiid, mis kaitseb taimi haiguste rünnaku eest ning omab tugevat ravivat stopp-mõju juhul, kui haigus on jõudnud taimi enne pritsimist juba nakatada. Input Triple on valitud Mägede OÜ taliodra ja rukki haigustõrjeprogrammidesse esimese pritsimisringi fungitsiidiks, sest see tõrjub väga efektiivselt just taimekasvu esimeses pooles levivaid haigusi: võrklaiksust ja äärislaiksust, roostehaiguseid ja jahukastet. Input Triple on eriti tugev fungitsiid just jahukaste vastu, omades väga tugevat ennetavat, kuid samas ka haigust pidurdavat mõju jahukaste haigustekitajatele.

5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri