Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

MAHE: Suviteraviljade lehekaudne väetamine

Mahekiri nr 6/2020

Teist hooaega oleme uurinud taimede toitumist, saates Pocklingtonis asuvasse Yara laborisse sadu leheproove toitainete sisalduse määramiseks. Selle aasta kevad on üsna sarnane möödunule ning sarnased olid ka toitainete puudused taliteraviljades.

Defitsiitseteks elementideks on kaalium, magneesium, tsink, boor ja vask.

Lisaks eelpool nimetatud puudustele esines mahepõllumajanduses veel lämmastiku, fosfori ja väävli defitsiiti.

Lehekaudsel täiendväetamisel on märkimisväärne roll põllukultuuride saagi moodustumisel ja kvaliteedi tagamisel. Sellega ei saa täielikult korvata puudulikku põhiväetamist, aga elementide puuduse mõju saagile ja kvaliteedile on võimalik lehtede kaudu väetamisega ennetada ning mangaani puhul ka korrigeerida.

Võrsumise faas

Võrsumise faasis on oluline saada taimed hästi võrsuma ning kasvatada tugev sügavale ulatuv juurekava. Seetõttu soovitame suviteravilju pritsida esmalt kõrge fosforisisaldusega vedelväetisega Fontana Bio 3-4-3 kulunormiga 2 l/ha. Toode sisaldab lisaks veel lämmastikku, kaaliumi ja 15% loomse ja taimse päritoluga aminohappeid. Harjumuspäraselt aminohapete segu Delfan Plus´i lisamine ei ole vajalik. Oluline on meeles pidada, et toodet Fontana Bio 3-4-3 ja Fontana Bio 4-1-6 ei ole lubatud segada boori ja vetikaekstrakte sisaldavate toodetega.

Fosfori kõrval on võrsumise faasis teine oluline element vask. Eestimaa mullad on vasevaesed ning selle mikroelemendi defitsiit teraviljade lehtedes on kriitiliseim. Vask soodustab teraviljade võrsumist ja mõjutab terade arvu pähikus – kokkuvõttes mõjutab saagikust. Just nendel asjaoludel on oluline vasega pritsimine ära teha võrsumise faasis enne teraviljade kõrsumist. Vasel on oluline roll ka teravilja seisukindluse ja kvaliteedinäitajate parandamisel. Vase defitsiidi ennetamiseks soovitame võrsumisfaasis paagisegusse lisada vaskkelaati Tradecorp Cu kulunormiga 0,5-0,75 kg/ha. Viimane aeg vaskkelaadiga pritsimiseks on kasvufaas BBCH 32. Hilisem pritsimine oma eesmärki ei täida.

Ka mangaan ja tsink on teraviljadele tähtsad mikroelemendid võrsumise faasis. Kui mullas on mangaani ja/või tsingi puudus suur, siis soovitame lehekaudselt mangaan- ja tsinkkelaati Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha või Tradecorp Zn Mn 1-2 kg/ha. Mõlema toote puhul on tegemist vees hästi lahustuvate ning kiire mõjuga EDTA kelaatidega, mis on juba väikestes normides kasutades efektiivsed. Suure mangaani defitsiidi puhul on vajalik mangaaniga korduv pritsimine, sest tegemist on taimes kehvasti liikuva elemendiga.

Mangaan on oluline element võrsumise soodustamiseks, mis otseselt mõjutab saagikust ja kvaliteeti. Oluline roll on ka fotosünteesiks vajaliku klorofülli sünteesimisel, lisaks soodustab ta aminohapete ja valkude sünteesi. Lisaks võimaldab mangaan taimedel kasutada teisi toitaineid optimaalselt, aktiveerides mitmeid tähtsaid ainevahetusreaktsioone. Kõige tundlikumad on mangaani puuduse suhtes kaer ja nisu.

Tsink toetab aminohapete ja valkude sünteesi, mõjutab terades proteiinisisaldust, elavdab kasvuhormoonide ainevahetust ning stimuleerib juurte ja kogu taime kasvu. Tsingi puudusel aeglustub lehtede areng ja seetõttu väheneb fotosünteesiv pind. Taim salvestab vähem valgust, soojust ja õhulämmastikku, mis omakorda toob kaasa saagikuse languse ja kvaliteedi halvenemise. Tsingi puudus võrsumise ja kõrsumise faasis vähendab terade arvu pähikus ja tulemuseks on madalam saagikus. Kõige tundlikumad on tsingi puudusele kaer, rukis ja oder.

Tsingi ja mangaani puuduse ennetamiseks ja parandamiseks võrsumisfaasis, aga ka kõrsumisfaasi alguses soovitame Soome põllumajandustootjate poolt välja töötatud uudset vedelväetist ZM-Grow kulunormiga 2 l/ha. Toode sisaldab lisaks tähtsaid toiteelemente kaaliumit ja väävlit. Väävel soodustab õitsemist, produktiivvõrsete moodustumist ja viljumist, lisaks paraneb väävliga koosmõjus lämmastiku omastatavus mullast 15-25%. Otsene mõju on ka saagi kvaliteedile – proteiini ja kleepvalgu sisaldusele.

Väävli ja magneesiumi andmiseks sobib paagisegusse lisada toode EPSO Top 2-4 kg/ha, mis sisaldab sulfaadi vormis täielikult vees lahustuvat väävlit ja magneesiumi. Magneesium on oluline element fotosünteesi protsessis ja, nagu ka väävel, taimede metabolismis. Magneesium ja väävel aitavad kaasa fosfori ja lämmastiku omastamisele ning parandavad saagikust ja kvaliteeti. Kuni 30% kogu taimes sisalduvast magneesiumist on klorofülli koostises. Selle toiteelemendi puudus kasvuperioodil vähendab fotosünteesi intensiivsust. Taimelehtedel tekib kloroos ning viljumine on häiritud.

Kõrsumise faas

Kõrsumise faasis soovitame paagisegusse lisada ka boori vedelväetist Tradebor kulunormiga 0,2 l/ha. Boor ei ole teraviljakultuuride jaoks võtmeelement, kuid kahe viimase aasta leheproovid on näidanud teraviljades väga suurt boori puudust. Seetõttu tuleks ka teravilju kasvu ajal pritsida boori vedelväetisega. Ristõieliste ja liblikõieliste kultuuridega võrreldes vajavad teraviljad kordades vähem boori. Ettevaatlik tuleb olla liialt kõrgete boori normidega, sest see võib olla teraviljadele toksiline. Boori võib anda ka veel hilisemal ajal, näiteks lipulehe faasis. Oluline on, et pritsimine toimuks enne teraviljade õitsemist.

Kõrsumise teisel poolel suureneb märkimisväärselt teraviljade kaaliumi tarve. Lipulehe faasis sobivateks toodeteks on kõrge kaaliumi sisaldusega NPK vedelväetis Fontana Bio 4-1-6 kulunormiga 2 l/ha või Final eKo 2 kg/ha. Kaaliumi puudusel valmivad seemned ebaühtlaselt ja saagikus jääb madalamaks. Paagisegusse lisada magneesium-väävelväetis EPSO Top.

NB! Põuastel aastatel aitab kaalium põuastressi negatiivset mõju leevendada, sest kaalium reguleerib taimede veerežiimi. Sel aastal on seni niiskust piisavalt, pigem on taliteraviljadel stress kõikuvatest väga madalale ulatuvatest temperatuuridest. Kaalium aitab hoida taimes süsivesikute taset ja piisavalt kaaliumiga varustatud taim suudab temperatuuri kõikumistele vastu panna.

Biostimulaatoritega stressist vabaks

Harva on keskkonnatingimused taimede kasvuks ja arenguks optimaalsed läbi kogu kasvuperioodi. Seepärast on kasulik pritsimislahusesse lisada abiootilise stressi mõjude vähendamiseks orgaanilisi biostimulaatoreid: Fylloton 1 l/ha või Vegenergy 1-2 l/ha. Need vabu aminohappeid ja teisi bioaktiivseid aineid sisaldavad tooted aitavad kiirendada vegetatiivse kasvu taastumist.

Vegenergy on taimset päritolu L-α-aminohapetel põhinev spetsiaalne väetis, millel on tõhus stressivastane toime ebasoodsate mulla- ja ilmastikutingimuste korral. Ühtlasi parandab see ka toitainete omastamist. Fyllotoni näol on tegemist taimsetel aminohapetel ja merevetikal põhineva biostimulaatoriga. Fylloton aitab muuta taimed vastupidavamaks abiootilise stressi mõjudele, soodustab vegetatiivset kasvu ning kiirendab stressist taastumist.

Fylloton 2 l/ha kombinatsioonis biostimulaatoriga Folicist 0,5 l/ha aitab tõsta teravilja saagikust ning parandada saagi kvaliteedi näitajaid. Pritsimine õitsemise ajal mõjub positiivselt teriste arvule pähikus, tuhande tera kaalule ning proteiini sisaldusele.
Oluline on meeles pidada, et Fylloton kui vetikaekstraktil põhinev toode ei sobi paagisegusse Fontana Bio väetistega.

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri