Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Suvirapsi tööd

Suviraps on mullastiku suhtes nõudlik kultuur. Eelistatud on soodsa niiskusrežiimiga, toitainete- ja huumusrikkad mullad, mille pH on 6-7. Kasvukoha mullad peaksid olema keskmise lõimisega saviliiv- ja liivsavimullad. Seeme tuleks külvata, kui mullatemperatuur püsib 8-10°C juures.

Umbrohutõrje lahendused

Herbitsiidide puhul on oluline jälgida kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis selle optimaalne kasutusaeg määrab pritsimisaja.

Clearfield-sortidele on heaks herbitsiidi lahenduseks Cleravo. Tohib kasutada ainult imasamoksi taluvate rapsi või rüpsi Clearfield sortidel, kasutamine mitte-Clearfield sortidel hävitab kultuuri täielikult. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude varases kasvufaasis alates tärkamisest kuni rosetis on 4 lehte. Suvirapsil või -rüpsil on selleks ajaks olemas vähemalt 5-6 pärislehte. Kulunorm 0,8-1,0 l/ha BBCH 10-18, efektiivsuse parandamiseks kasutada koos Dash’iga (maksimaalne kulunorm 1,0 l/ha).

Mullaherbitsiididest on heaks valikuks Butisan Kombi, mis on süsteemne herbitsiid tärkamiseelseks ja varajaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne, kui enamik umbrohte on 1-2 pärislehe kasvufaasis. Kulunorm suvirapsil on 2,5 l/ha ja sobiv kasvufaas alates seemne mulda külvamisest kuni 5. leheni (BBCH 00-18).

Tärkamisjärgselt soovitame kasutada Galerat, Lontrel 72 SG-d või Salsat.
Galera – imendub peamiselt lehtede kaudu ning kandub sealt edasi teistesse taimeosadesse. Tundlikel umbrohuliikidel on esimesi silmaga nähtavaid taandumise tunnuseid näha 1-2 päeva pärast kemikaaliga töötlemist, lõplik efekt avaldub 3-4 nädala jooksul. Kulunorm 0,3 l/ha ja lubatud pritsimisaeg 2. pärislehe faasist kuni 4. pärislehe faasini (BBCH 12-14).
Lontrel 72 SG – on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks. Lubatud pritsimisaeg 2. lehest kuni esimeste õiepungadeni (BBCH 12-55) kulunormiga 125-165 g/ha.
Salsa – on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. 1-2 tunni jooksul pärast kasutamist peatuvad taimedes raku jagunemine ja kasvuprotsessid. Mõne päeva jooksul tekivad töödeldud umbrohtudele kloroosi ja värvikaotuse sümptomid, 2-4 nädala jooksul tekib nekroos ja taim hävineb. Lubatud pritsimisaeg on BBCH 10-18 ja kulunorm 15-25 g/ha. NB! Salsa on registrist kustutatud, ajapikendus kasutamiseks on antud kuni 06.03.2021. Luba müümiseks lõppes 06.03.2020.

Kõrreliste tõrje lahendused suvirapsist on Targa Super – kasutatakse umbrohtude tõrjumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa umbrohtudest on tärganud. Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida alates kultuuri esimesest pärislehest kuni täisõitsemiseni. Kulunorm 0,75-1,25 l/ha, kui on probleeme orasheinaga, siis tuleks kasutada kulunormi 1,5-2,0 l/ha. Teiseks heaks lahenduseks on Agil 100 EC, mis on herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste (orasheina, jt üheiduleheliste) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. Lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks pritsida umbrohu 3 lehe faasist kõrsumiseni kulunormiga 0,5-0,8 l/ha, 15-25 cm kõrgust orasheina kulunormiga 1,0-1,5 l/ha.

Kasvu reguleerimine

Kasvu reguleerimise eesmärgiks on pidurdada rapsi taimede kõrguskasvu ning intensiivistada külgvõrsete arengut. Lisaks tõuseb tänu arenenud ja tugevatele külgvõrsetele saagipotentsiaal. Taimed põllul on ühtlasemad ja lamandumiskindlamad ning ühtlasem on ka õitsemine ja valmimine. Suvirapsil soovitame kasutada:

1. Tilmor, mille kulunorm sõltub kasvufaasist:

  • kui rapsil on 5-6 lehte (BBCH 15-16), on kulunorm 0,8-1,0 l/ha;
  • kui rapsil on 7-8 lehte (BBCH 17-18), on kulunorm 1,0-1,2 l/ha.

Sõltuvalt sordist lüheneb peavarre pikkuskasv 10-25 cm ning külgharude kasv intensiivistub. Lisaks on Tilmoril tugev fungitsiidne toime järgmiste haiguste suhtes: tõusmepõletik (Phoma lingam), ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae), ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum), ristõieliste mustmädanik e fomoos (Leptosphaeria maculans), tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae), ristõieliste hahkhallitus (Botrytis cinerea).

2. Caryx, mille kulunorm on 0,7-1,4 l/ha. Optimaalne kasutamisaeg suvirapsil on alates 3-4 lehe või lehepaari lahti rullumisest (BBCH 13-14) kuni õiepungade moodustumise lõpuni (BBCH 59). Caryx’iga töötlemine hoiab ära suvirapsi liiga tugeva kasvu ning taimed on kompaktsed. Külgharudeni jõuab rohkem valgust ning taimedel on külgharude arenemiseks rohkem ruumi. Caryx vähendab taime kõrgust, kahandades lamandumise võimalust. Tugev lamandumine muudab koristamise keeruliseks, tulemuseks on sageli saagikadu.

Haigustõrje lahendused

Kui rapsi õitsemise ajal on õhuniiskus kõrge ja esineb vihmaperioode, siis on valgemädaniku nakkumise oht suur. See kehtib nii suvi- kui ka talirapsi kohta. Nakkus saab alguse valdavalt lehekaenaldest, kuhu langevad kroonlehed koos eostega püsima jäävad. Haiguse levikuks optimaalne temperatuur on 15-24 ℃.

Valgemädaniku tugeva nakkuse korral võib saagikadu ulatuda kuni 30% ja enamgi. Haiguse arenedes taim sureb ning kõdrad avanevad enneaegselt, väheneb tuhande tera mass. Haigus on selgemini tuvastatav alles peale õitsemist. Taimevarred muutuvad valkjas-halliks, murduvad ning vart lahti lõigates võib märgata musta värvi sklerootsiume.

Valgemädaniku tõrjeks optimaalne aeg on esimeste kroonlehtede langemise hetkel, sest just sel hetkel toimub põhiline nakatumine. Õitsemisaegseks valgemädaniku tõrjeks on võimalik kasutada fungitsiide Cantus Gold 0,4-0,5 l/ha ja Propulse 0,8-1,0 l/ha. Mõlemad tooted on efektiivsed ka kuivlaiksuse (Alternaria brassicae) vastu, millesse nakatumine toimub veidi hiljem. Kuivlaiksuse arenguks optimaalne temperatuur on 17-25 ℃ ning sarnaselt valgemädanikuga soodustavad haiguse levikut niisked tingimused. Tugeva nakkuse korral on probleemiks kõtrade enneaegne avanemine, mille tagajärjeks on arvestatav saagikadu.

Fotol fomoosist kahjustatud rapsileht. Kasvuregulaator Tilmor annab muu hulgas kaitse ka fomoosi ehk ristõieliste mustmädaniku vastu.

Rapsi fungitsiidide kampaania

Putukatõrje lahendused

Rapsi on oluline kaitsta ka erinevate putukate eest.

Insektitsiid Mavrik
Mavrik sobib kahjurite tõrjeks nii rapsile kui teraviljadele.

Maakirbud (Phyllotreta spp) on mustad või kollakate triipudega kuni 3,5 mm pikkused hüppavad mardikad. Kõige suuremat kahju teevad nad rapsi taimedele kahe nädala jooksul pärast tärkamist. Elutegevus algab neil siis, kui kevadine temperatuur on 8C, kuiva ja sooja ilma korral võivad tõusmed hävitada 1-2 päevaga. Tõrjekriteerium – kui taime kohta on 1-3 mardikat ja 5-10% taimedest on asustatud.

Varre-peitkärsakad (Ceuthorrynchus pallidactylus sün. C. Quadridens) on pika kärsakuga, tumedad, 2,5-3,2 mm pikkused kärsakad. Vastseteks on vageltõugud, kes kaevandavad rapsi vartes, liiguvad suunaga ülevalt alla juurekaela suunas. Kahjustatud taimede areng pidurdub, lehed kolletuvad ja taim närtsib. Vahel on kogu vars seest tühjaks söödud, mistõttu vars kuivab ja murdub. Tõrjekriteerium – 1 mardikas kuue taime kohta.

Hiilamardikad (Meligethes aeneus) on rohekas- või sinakasmusta metalliläikega 1,5-3 mm pikkused mardikad. Rapsi kahjustavad tugevalt naeri-hiilamardikad ja sinepi-hiilamardikad. Mardikad söövad õielehti ja augustavad kinniseid õiepungi. Kahjustatud õied närbuvad ja kuivavad. Tugeva kahjustuse korral võib 70% seemnesaagist hävida. Tõrjekriteerium: 1-2 mardikat ühe taime kohta.

Kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus assimilis) aktiivseim lendlus toimub täisõitsemise alguses. Valmikud munevad munad noortesse kõtradesse, närides kõdra seina augu. Vastne toitub rapsi seemnetest. Kõdra-peitkärsaka massiline levik põllul suurendab ka oluliselt suuremat kahju tekitava kõdra-pahksääse (Dasineura brassicae) kahjustuse levikut. Kõdrasääsk muneb noortesse kõtradesse munad, vanematesse kõtradesse pääseb valmik kõdra-peitkärsaka näritud augu kaudu. Vastsed toituvad kõdra siseseinast ning eritavad mürgiseid eritisi, mis põhjustavad kõdra paisumise ja enneaegse avanemise.

Oluline kahjur on ka kapsakoi (Plutella xylostella). Kapsakoi liblikate lendlemine toimub tavapäraselt maikuu teises pooles. Munad munetakse ristõieliste taimede lehtede alaküljele ning roheka kehaga vastsed toituvad lehekoest, süües lõpuks lehed auguliseks. Talirapsile kapsakoi üldjuhul suurt ohtu ei kujuta, kuid võib siiski kahjustada noori kõtrasid. Rohkem tähelepanu tuleks pöörata suvirapsi põldudele, mis asuvad talirapsi põldude vahetus läheduses. Kapsakoi vastsed võivad tugevalt kahjustada suvirapsi noori, arenevaid lehti.

Paagisegusse koos õitsemiseaegse fungitsiidiga võib lisada süsteemset insektitsiidi Biscaya 0,3 l/ha. Rapsi õitsemise ajal võib kahjurputukate tõrjeks kasutada ka Proteus OD 0,6-0,75 l/ha ning Mavrik 0,2 l/ha, kuid neid tooteid ei tohi kasurputukate kaitsmise eesmärgil kokku segada fungitsiididega.

Täiendväetamine

Mullaherbitsiididega (Butisan Kombi) paagisegus soovitame kasutada Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha või mõlemat toodet sisaldavat vedelväetist TurboRoot 4,0 l/ha. Selle kombinatsiooni eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng. Humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust. Toote koostises on rikkalikult vabu aminohappeid, mis parandavad taimede vastupidavust liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile.

Põllumulla bioloogilist aktiivsust ja mullastruktuuri saab paremaks muuta, kui pritsida koos mullaherbitsiididega põllule kasulikest mikroorganismidest koosnevat BioSpektrumit 0,25 kg/ha. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad tugevdada juurestikku ning parandada toiteelementide omastamist. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada.

Leheroseti moodustumise ja varsumise ajal sobivad leheväetised paagisegudesse koos umbrohutõrjega, kasvuregulaatoriga või kahjuritõrjega:

Fosfor-kaalium vedelväetised Trafos Mg-B-Mn-Fe või Trafos Mg-Mn 1,5-2 l/ha soodustavad hea juurekava arengut, tugevdavad taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele.

YaraVita Brassitrel Pro sisaldab just rapsi jaoks olulisi mikroelemente. Soovituslik kulunorm 2-3 l/ha.

Ultrasol Speedfol 12-40-14 on kõrge fosforisisaldusega väetis, milles on ka Mg, S ja mikroelemendid kelaatidena. See varustab taime täiendava fosforikogusega, mida taim vajab juurte aktiivsuse stimuleerimiseks ja tugeva juuresüsteemi arenemiseks. Seetõttu sobib hästi pritsimiseks kultuuri varasemates kasvufaasides, näiteks koos umbrohutõrjega. Kulunorm: 3-4 kg/ha.

Tradebor, Tradebor Mo või YaraVita Bortrac 2,0 l/ha. Boor mõjutab õitsemist, kõtrade moodustumist ja seemnete arvukust kõtrades ning suurendab seemnete õlisisaldust. Molübdeen reguleerib lämmastiku ainevahetust ja taimele kättesaadava nitraatlämmastiku moodustumist. Molübdeeni puudusel on häiritud külgvõrsete, õiepungade ja seemnete moodustumine, seemned jäävad väiksemaks ja saagikus madalamaks.

Kuna Eestimaa muldades on boori tase madal, siis tasuks üks osa boorist suvirapsile anda koos kõrreliste tõrjeks mõeldud herbitsiidiga või Clearfield rapsi herbitsiidiga.

Kulunorm võiks olla 0,5-1 l/ha. Kahes osas pritsimine aitab puudusest tingitud kahju ennetada, sest raps kipub puuduse all kannatama nii kaua kui lehekaudu pritsima hakatakse.

Suurepäraseks lahenduseks on ka Phylgreen B Mo. Tegemist on naturaalse pruunvetika (Ascophyllum nodosum) ekstraktiga, millele lisatud boor ja molübdeen. Phylgreen B Mo on eriti efektiivne põuastressi negatiivsete mõjude ennetamisel. Värskes pruunvetika ekstraktis olevad liitsuhkrute ühendid, näiteks mannitool, aitavad põuatingimustes liikuda booril paremini taime kudedesse, kus seda vajatakse ja taim saab booriga paremini varustatud.

Haigustõrjega paagisegusse soovitame:

  • Final K kulunormiga 1 l/ha
  • Ultrasol Speedfol 8-10-40 kulunormiga 2-4 kg/ha.

Saagi kvaliteedi ja kõrge saagikuse seisukohalt omab kaalium olulist tähtsust.

Ekstreemsest ilmast ja karmist paagisegust põhjustatud kasvustressi leevendamiseks soovitame eelpool käsitletud paagisegudesse lisada vabade aminohapete kontsentraati Delfan Plus kulunormiga 0,5 l/ha. Kahjustuste ilmnemisel toimib ravivalt pritsimine Delfan Plusi suurema kulunormiga, kuni 2 l/ha. Vabad aminohapped tagavad kiirema ja efektiivsema toitainete imendumise läbi rakuseinte ja liikuvuse taimes. Selle lisamine kaitseb taimi igasuguse abiootilise stressi mõjude eest, taimed taastuvad stressist kiiremini.

Vee karedus kontrolli alla

Erinevate taimekaitsevahendite ja leheväetiste toime efektiivsust mõjutab suuresti vee karedus. Kareda vee korral lisada paagisegusse väike kogus Spray Plus’i (vastavalt testi tulemusele 100-400 ml/1000 liitrile veele). Spray Plus lihtsustab paagisegude valmistamist ja aitab tagada paagisegu komponentide stabiilsust, hoides ära toimeainete mõju vähenemise. Baltic Agro piirkondliku müügiesindaja abiga saad kiiresti teada pritsimislahuse valmistamiseks kasutatava vee kareduse ning veepehmendaja Spray Plus täpsustatud kulunormi.

NB! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi. Soovitused leiad sellest postitusest.

Lugesid Baltic Agro Põlluteadet nr 14/2020. Kui soovid edaspidi sarnaseid kirjutisi oma e-postkastist leida, telli Põlluteade.

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri