Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Sügisel on taliviljadele olulised elemendid fosfor ja kaalium

Sügisesel täiendväetamisel tasub meeles pidada fosforit ja kaaliumit. Fosfori tase mullas võib olla hea, kuid jahedate ja vihmaste ilmadega ei saa taimed seda mullast kätte. Pärssivaks asjaoluks on ka muldade madal pH. Nii tuleb talivilja toetada lehekaudse pritsimisega juba sügisel.

Trafos vedelväetised (Trafos Mg-B-Mn-Fe ja Trafos Mg-Mn) sisaldavad kõrges kontsentratsioonis vees lahustuvat fosforit ja kaaliumit. Taimes mõlemas suunas hästi liikuv fosfiitfosfor on väikeste molekulidena ning imendub kiiresti läbi lehepinna. Trafos parandab taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele, soodustab mikroelementide paremat omastamist ning tugeva juurekava arengut, mis on eelduseks heale talvitumisele. Kaalium tõstab taimes suhkrute ja süsivesikute taset, parandades taimede vastupanu heitlikes niiskusoludes ning tagades parema talvekindluse. Trafos sisaldab ka sügisel olulisi mikrolemente, näiteks  mangaan, millel on samuti talvekindluse tagamisel oluline roll. Trafose soovituslik kulunorm sügisel talirapsile on 2-3 l/ha ja teraviljale 1-1,5 l/ha alates 4 lehe faasist.

Värsked katsetulemused täiendväetisega Trafos.

28. juulil 2019 koristati Eeriksaare Talu FIE talinisu põllul Baltic Agro katse. PK-vedelväetist Trafos kasutati ühel põllu osal kokku kolmel korral – sügisel oktoobri teises pooles koos haigustõrjega 1,3 l/ha ning kevadel kahel korral – 26.aprillil kasvuregulaatori ning umbrohutõrjega 1,5 l/ha ja sama normiga ka 15. mail koos haigustõrjega. Katsekoristusel oli märgata, et nö. kontrollala, mis Trafos Mg B Mn Fe ei saanud, oli lamandunud, samas kui ülejäänud põld oli püsti. Trafos sisaldab taimes hästi liikuvat fosforit, mis soodustab juurestiku arengut. Tugev, hargnenud juurestik vähendab ka taimiku lamandumist. Lisaks aitab kaalium kaasa tugeva kõrre arengule ning lamandumiskindluse vähendamisele. Pärast saakide kaalumist selgus Trafose kasuks enamsaak ligi 580 kg/ha ja puhastulu 51,5 eur/ha.

Leheväetisega töödeldud osalt koristatud saak oli kõrgema mahukaalu, kleepvalgu, langemisarvuga, siiski jäid madala proteiini tõttu mõlemad saagid söödavilja tasemele.

8. augustil 2019 koristati Trafose katse ettevõtte Aravete Agro talirapsi põllul. Vedelväetis pritsiti poolele põllule sügisel ja kevadel, mõlemal korral kulunormiga 2,0 l/ha. Õlisuses erinevusi polnud, mõlemal juhul oli see 44,6%. Kahekordne Trafosega töötlemine aga andis üle poole tonni enamsaaki ja seetõttu 166 eurot hektari kohta puhastulu.

9. augustil 2019 koristati Trafose katse ettevõtte Krootuse Agro talirapsi põllul (DK Exalte). Trafos pritsiti poolele põllule sügisel kasvuregulaatori tegemise ajal (21.09.18) ja samale osale ka kevadel 22. aprill koos boori vedelväetisega Tradebor. Mõlemal korral kulunormiga 2,0 l/ha. Tulemuseks oli hektarilt üle 100 kg enamsaak ning kõrgem õlisus 46,6% (kontroll variandil 45,8%). Puhastulu teeniti 33 eurot hektari kohta.

5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri