Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Mis toimub põllul?

Külvitööd on täies hoos, möödunud nädalal algasid ka pritsimistööd. Kaer ning põldhernes on juba paljudes piirkondades mulda jõudnud, kiirematel ka põlduba ja oder.  Kärsitumad külvajad jõudsid kaera, herne ning põldoa juba maha külvata kuu alguses. Tehtud on ka ekstreemselt varajasi suvinisu külve, mis tehti juba 10. aprillil. Nende külvide tärkamine on olnud aeglane, eespool nimetatud kultuuride idanemine algab küll +1..+2 kraadise mullatemperatuuri juures, kuid sellisel juhul läheb siiski tärkamisega aega. Alates +5 kraadist hakkab idanemine märgatavalt kiirenema. Praegusel hetkel on mullatemperatuur juba valdavalt 10 cm sügavusel +5..+6 kraadi vahel.

Ka sel hooajal valmistavad haned probleeme, põldudel peab pidevalt silma peal hoidma- nii talivilja põldudel kui ka kevadistel külvidel, sest põhjustatud kahju võib olla väga suur. Linnud leiavad värskelt külvatud põllu väga kergelt ning kõrge arvukuse korral söövad suurtel aladel külviread tühjaks.

Sõltuvalt külviajast hakkavad nisud, rukis ning talioder jõudma või on juba jõudnud kõrsumise faasi. Eriti hoolikalt peab silma peal hoidma varajastel nisudel, seda just umbrohutõrjet silmas pidades.

Dikambat sisaldavad tooted (nt Banvel 4S, Dicoherb Super 750 SL) on lubatud kasutada kuni võrsumise lõpuni ning kellel plaanis teha umbrohutõrje tootega Tombo WG või mõne 2,4-D sisaldava tootega, peab meeles pidama, et neid tooteid võib kasutada kuni kasvufaasini BBCH 32 ehk teise kõrresõlme faasini. Ka kõrreliste umbrohtude tõrje puhul tuleb jälgida kasvufaasi- Attribut, Monitor, Puma Universal on lubatud kasutada kuni kasvufaasini BBCH 32. Enne pritsima minekut tuleb kindlasti lugeda toote etiketti ning hinnata põldudel taimiku kasvufaasi, et vältida kahju tekitamist kultuurtaimele! Kui preparaadi kasutamise aeg on möödas, siis leia lubatud alternatiiv, sellega säästad nii taime kui ka enda närve.

Meeldetuletuseks- BBCH 30 ehk kõrsumise alguseks loetakse seda, kui peavõrse ja kõrvalvõrse on end püsti ajanud, alustavad sirgu ajamist. Pea asub võrsumissõlmest vähemalt 1 cm kaugusel. BBCH 31 on siis, kui taime lahti lõigates on näha, et esimene kõrresõlm on võrsumissõlmest 1 cm kaugusel, BBCH 32  puhul on teine kõrresõlm esimesest vähemalt 2 cm kaugusel.

Põhjus, miks neid herbitsiide võib vaid varajases kasvufaasis kasutada, seisneb selles, et teraviljadel on selleks ajaks juba moodustunud pea-alge, mida võime valel ajal vale preparaati kasutades kahjustada ning tagajärjeks võib olla oluline saagikadu. Viljapead ei arene täielikult välja ning pead jäävad lühikeseks.

Kevadperiood on olnud keeruline, temperatuuride kõikumine ning öökülmad on samuti taimikut räsinud. Märtsi viimastel päevadel langesid öised temperatuurid sõltuvalt piirkonnast isegi üle -10 kraadi. Ka selline kevadine temperatuuride kõikumine võib põhjustada välja arenemata pähikuid. Tugevamalt on mõjutatud lagedamad, tuuletele avatud põllud ning varajased külvid.

Külmakahjustus talirüpsil (16.04.2020).

Talinisu põllud on valdavalt puhtad, kuid taliodra põldudel võib juba paar nädalat märgata äärislaiksust (Rhynchosporium secalis). Nakkus on olenevalt põllust päris tugev. Haigus kahjustab otra, tritikalet, rukist ning mitmeid kõrrelisi heintaimi. Taliteraviljad nakatuvad vahetult peale külvi, levik on intensiivsem niisketes tingimustes. Alates 7.-8. aprillist tõusid mitmeks päevaks temperatuurid paiguti ligi +20 kraadini ning sellisel temperatuuril ja niiskuse olemasolul võib nakkus väga tugevalt välja lüüa. Saagikust vähendab oluliselt nakatumine just esimese kõrresõlme faasist kuni viljatupe avanemiseni. Haigus häirib lehtede ainevahetust, vähendab fotosünteesivat pinda.

Fotosünteesivat pinda vähendab taliodral ka võrklaiksus (Pyrenophora teres f. teres; Pyrenophora teres f. maculata),  mille sümptomeid juba talvel põldudel märgata oli ning on ka praegusel hetkel.

Äärislaiksus taliodral.
Võrklaiksus taliodral.

Taliodrad on mangaanimaiad ning sellel kevadel on olnud näha mitmel pool mangaani defitsiiti. Mangaanil on oluline roll võrsumisel ja fotosünteesis, aga ka stressitaluvusel. Viimane on oluline just praeguse jaheda ja kõikuvate temperatuuridega kevade puhul. Kui mangaani puudus on suur nagu alloleval pildil, siis on suure tõenäosusega vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes halvasti. Teatud aja möödudes, kui taimed kasvavad, ilmneb mangaanipuudus uuesti.

Mangaani vajab teravili rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil.

Tüüpiline mangaanipuudus taliodral – traktori ratastega tallatud kohad, kus muld on tihenenud, on tumerohelised. 20.04.2020.

Möödunud nädala soojaga tehti talinisudele võrsumise soodustamiseks kasvuregulaatorid. Selle pritsimistöö eesmärgiks võrsumise faasis on energia suunamine juurestiku arengule, peavõrse kasvu pidurdamine selleks, et kõrvalvõrsed areneksid peavõrsele järgi. Möödunud nädala esimesed päevad olid soojad ning öökülmasid ette polnud näha. Kasvuregulaatorite kasutamine tahab sooja ilma, ööpäevane keskmine õhutemperatuur peab olema vähemalt +8..+10 ℃. Moddus Starti võib pritsida juba siis, kui ööpäevane keskmine temperatuur on  +5 ℃.

Kuna temperatuurid on meil täna siiski üpris kõikuvad, tasub paagisegud hoida võimalikult lihtsana. Isegi kui peale vaadates seda ei märka, siis taimed panustavad palju energiat ning ressurssi ilmaoludega hakkama saamiseks. Igasuguste keeruliste paagisegudega pritsides võime oma taimele väga kergesti pigem kahju kui kasu teha. Planeeri oma paagisegudesse kindlasti üks aminohappeid sisaldav preparaat, mis ravib temperatuuri kõikumisest tingitud stressi mõjusid stressi olukorras või selle järgselt, toetab taime ainevahetust ja kiirendab taastumist.

Talinisu Malunas on teada-tuntud hea võrsumisvõimega sort. Jahedate ilmadega on taimed kasvatanud juurde palju kõrvalvõrseid. 21.04.2020 (päevased temperatuurid küündisid +16 kraadini) pritsiti kasvuregulaatorite segu Cycocel 750 0,25 l/ha + Moddus Start 0,2 l/ha, et ühtlustada võrsete kasvu. Jahedate ööde hirmus alandati Cycoceli normi poole võrra.

Kiirekasvulistel talirapsi sortidel on päevakorda tulnud ka kasvureguleerimine. Seda võimaldas möödunud nädala soe ilm nädala esimeses pooles, nii oli pärast pritsimist veel mõned soojad öökülmadeta päevad. Nädalavahetusest muutus ilm järsku jahedaks, maapinnal esines lausa 6 miinuskraadi. Sellisel perioodil kasvureguleerimine ja ka boori pritsimine ei ole lubatud. Õnneks jahedaga aeglustub ka taimede kasv.

Talirapsi Atora põld

5. augustil külvatud taliraps Atora oli 20. aprilliks 35-40 cm kõrge ning soe ilm võimaldas pritsida ära kasvuregulaator-fungitsiidi Tilmor 1,0 l/ha + Tradebor Mo 2,0 l/ha.

Möödunud nädala soojad ilmad tõid peidust välja nii varre-peitkärsakad kui ka hiilamardikad. Põldudel seire tegemiseks soovitame paigaldada kollased püünised (püüniskauss või liimpüünis). Neid jälgides saame aimu, millal kahjurid arvukamalt põllule jõuavad ning seejärel juba saame jälgida, kas tõrjekriteeriumid on ületatud ning vastavalt sellele ka planeerida tõrje.

Varre-peitkärsakas talirapsil.

Varre-peitkärsaka tõrjekriteerium: 1 mardikas 6 taime kohta, hiilamardika tõrjekriteerium: 1-2 mardikat ühe taime kohta.

Hiilamardikad talirapsil.

Enne kui pritsimistööd täistuuridel algavad, tuleks üle vaadata paagisegu valmistamise juhend. Kindlasti tuleks määrata pritsimisvee kvaliteet, sest sageli on just see segudes probleemide tekitaja. NB! Kui paagisegu tekitab vähimatki kõhklust, siis raha ja aja kokkuhoiu mõttes tee väikesemahuline segamise eelproov või küsi nõu meie nõustajatelt, müügiesindajatelt.

PAAGISEGUDE VALMISTAMISE JUHEND:

Täida pritsi paak kuni kolmveerandi ulatuses veega (vee soovitatav temperatuur üle +10 kraadi).

Pane segaja tööle.

Reguleeri vee pH vajalikule tasemele, selleks kasuta vee pehmendajat. Paagisegudes kasutatava vee optimaalne pH on 5-6, bikarbonaatide kontsentratsioon vees 150 mg/l. Boor tõstab vee pH-d üle 8. Sulfuroonid on efektiivsed siis, kui pH on 7. Kui neid segada toimeainetega, mis vajavad happelisemat vett, siis tuleks vesi jätta pigem karedamaks ja pH reguleerida vahemikku 6-6,8. Insektitsiidide toime väheneb, kui vee pH on 7 või enam.

Pritsimislahust segades lisa erinevaid preparaate ükshaaval. Oluline on järgida taimekaitsevahendite pakendil olevat märgistust (WP, WG, jne), sest see paneb paika, millises järjekorras tooteid paaki tohib segada.

Järjestus:

  1. WP – vees lahustuv pulber – NPK vees lahustuvad väetised, pestitsiidid.
  2. WG – vees lahustuvad mikrograanulid – kelaadid, pestitsiidid.
  3. SC, SE – suspensioonkontsentraadid – väetised, pestitsiidid.
  4. EC, EW – emulsioonkontsentraadid – pestitsiidid.
  5. SL, SG – vesilahused – aminohapetega väetised, pestitsiidid.
  6. Oils, OD, surfactants – õlid, õlidispersioonid, pindaktiivsed ained – märgajad, pestitsiidid.

Täida paak lõpliku koguse veega, hoides segajat samal ajal töös.

Valmis segu tuleb ära kasutada samal päeval.

Peale töö lõpetamist pese prits pesemisvahendi lahusega puhtaks. Eriti oluline on seda teha siis, kui prits liigub ühelt kultuurilt teisele. Tähelepanelik tuleks olla ka sama kultuuri erinevatel põldudel pritsides, sest kasvufaasid põldudel võivad olla erinevad ja nii on ka taimed preparaatide suhtes erineva tundlikkusega.

Paagisegude valmistamisel on väga oluline järgida tootjapoolseid soovitusi ja ettekirjutusi toote etiketil.  Ühes paagisegus võiks olla maksimaalselt 3-4 toimeainet, leheväetist tuleb arvestada ühe toimeainena. Kui üritada kõik tööd ühte paaki suruda, siis võib see kaasa tuua pigem katastroofi kui taime turgutamise, ravimise, tugevdamise.

Kõige olulisem on kaitsta iseennast, kasuta alati isikukaitsevahendeid!

Selliste üllatuste vältimiseks ongi oluline määrata vee kvaliteeti, järgida segamisjuhiseid ja teha väiksemahulisi segamise eelproove. Pritsi puhastamine kulutab väga palju väärtuslikku aega, suuremal osal juhtudest on seda võimalik ennetada.

Lõpetuseks on rõõm näha, et kõige ehedamad spordiklubid on juba pikemat aega avatud – kõige vingemad kõhulihased ja vajaliku koguse D-viitamiini saab põllult kive korjates. Tegemist on väga tänuväärt ettevõtmisega, mille puhul on kõige olulisem aastatepikkune järjepidevus. Selle töö tulemusena on kombain koristusperioodil rohkem põllul kui remondis. Tõenäosus oma koristustöödega õigel ajal valmis saada on suurem põllul, kus kivid on koristatud. Kõik faktorid, mis probleeme tekitavad ja mille olemasolu meil on võimalik mõjutada, tuleb likvideerida.

Ekstreemsematel juhtudel ei piisa ainult inimressursist. Ettevõttes Muuga/Laekvere PM on põldude korrastamine täies hoos. Käesolevatel fotodel on tegemist tänavu kasutusele võetud põllumaadega.

5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri