Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Starterväetiste katsest

2019. a tegime starterväetise katsed ettevõtetes Muuga PM ja Krootuse Agro. Esimeses oli katses väetis UMG Starter Max kulunormiga 20 kg/ha ja teises Magnistart sama kulunormiga. Kontroll-alad põldudel starterväetist ei saanud.

Mõlemad väetised sisaldavad lämmastikku, fosforit ning tsinki. Fosfor (P) soodustab kevadist juurestiku arengut ning tagab efektiivsema toitainete omastamise mullast terve vegetatsiooniperioodi jooksul. Tugev, hästi arenenud juurekava mängib olulist rolli ekstreemsete ilmastikutingimustega (külm, põud) kohanemisel ning kiire algarengu saavutamisel. See on oluline just kevadperioodil, mil mullatemperatuur on madal ning toitainete omastamine häiritud.

Kasvuperioodi alguses on oluline ka tsingi olemasolu, mistõttu sisaldavad mitmed starterväetised ka tsinki. Tsink (Zn), nagu ka fosfor, mõjutab juurestiku arengut. Kui taimed on tsingiga normaalselt varustatud, siis sünteesivad nad piisavalt kasvuhormooni auksiin, mis omab tähtsust juurestiku arengul. Lisaks on tsingil võtmeroll saagi moodustumisel. Tsingi puudusel aeglustub lisaks juurestiku arengule ka lehtede kasv. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus.

Mida varasemas kasvufaasis tsinki anname, seda vähem kaotame potentsiaalsest kuivaine saagist.

Kui maisitaimed kannatavad tsingi defitsiiti kuni 4 leheni, siis on kuivaine saagikadu umbes 16%, kui defitsiit kestab kuni 8 leheni, võib saagi kadu ulatuda 50%-ni.

Kui starterväetist pole võimalik mingil põhjusel kasutada, siis võib 3-6 lehe faasis, näiteks koos umbrohutõrjega, taimi tsinkkelaadiga pritsida.

Maisi starterväetamise katse

Parempoolne külvirida on saanud starterväetist UMG Starter Max 20 kg/ha ja vasakpoolne külvirida on ilma starterväetiseta. Starterväetisega variant arenes kevadel kiiremini ning suurem oli ka kuivaine saak. Foto Muuga PM 20.06.2019.

Maisitõlviku tärklisesisaldus

Optimaalne tärklise ja NDF suhe koristuseks on 0,75.

Tulemused

Krootuse Agros andis starterväetis Magnistart (20 kg/ha) kõrgema haljasmassi saagi, kuid madalama kuivaine sisalduse tõttu jäi kuivaine saak madalamaks kui kontrollvariandil. Tärklise ja NDF suhe oli samuti kontrollvariandil optimaalsele lähemal kui Magnistart variandil. Kui tärklise ja NDF suhe on madal (alla 0,75), st NDF on kõrge ja tärklise sisaldus madal, siis on koristus toimunud liiga vara. Krootusel oli katse rajatud sordile SY Skandik, mille FAO on 200. Tegemist pika kasvuajaga sordiga, mistõttu starterväetisega variandi oleks pidanud siloks koristama veidi hiljem. Paremini arenenud juurestik omastab mullast paremini toitaineid ning selle võrra pikeneb ka kasvuaeg.

Ettevõttes Muuga PM OÜ andis starterväetis UMG (20 kg/ha) kõrgema haljasmassi ja kuivaine saagikuse. Paranes ka tärklise ja NDF suhe.

Katsekoht Muuga PM Krootuse Agro
Sort ja väetis Eduardo Eduardo + UMG SY Skandik SY Skandik + Magnistart
FAO 190 190 200 200
Taimede kõrgus, cm 265,1 278,9 259,1 260,6
Tõlviku avatus Suletud Suletud 6-8 cm 6 cm
Tõlvikuid, tk 12 14 11 15
Kogu taimik, kg 6,57 8,44 7,60 8,03
Kokku saak 61,59 79,13 71,25 75,28
Tõlvikute % kogu taimest 47,4 48,5 40,1 45,7
Taimede arv 8 8 8 8
Kuivaine % 24,35 27,25 32,66 29,66
Kuivaine saak, t/ha 15,00 21,56 23,27 22,33
Toorproteiin kuivaines, % 7,63 8,79 7,00 6,98
Tärklis kuivaines, % 25,15 31,58 32,07 27,55
Tärklise saak, t/ha 3,77 6,81 7,46 6,15
Suhkur kuivaines, % 14,97 12,85 15,88 16,68
NDF kuivaines, % 56,34 49,42 40,60 42,83
ADF kuivaines, % 24,15 19,43 19,37 21,97
Fosfor, % 0,204 0,214 0,242 0,226
Kaalium, % 0,744 0,718 0,833 0,867
Kaltsium, % 0,108 0,110 0,089 0,111
Tärklise ja NDF suhe* 0,45 0,64 0,79 0,64

*optimaalseks loetakse suhet 0,75

SAMAL TEEMAL, SAMAL PÕLLUL

Krootuse Agro maisipõllul toimus ka sügisene seminar. Siis kirjutasime pikemalt toitainetest, väetamisest, taimekaitsest ja koristusest. Loe postitust

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri