Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Viie aasta boonuseks on „kuues saak“

Põhu lagundamise pikaajaline katse 2015-2020

Käesoleval sügisel koristasime viiendat korda saaki Baltic Agro korraldatud pikaajaliselt katselt, mille eesmärk on taimejäänuste kiirem mineraliseerumine.

Katse suurus on 3 ha. Igal sügisel pärast saagi koristamist on pritsitud põllu kahte osa tootega Humistar – 5 l/ha ja 10 l/ha ning põllu kolmandale osale on laotatud põhu lagundamiseks lämmastikväetist AN 200 kg/ha.

Kasvuaegne taimekaitse ja väetamine on kogu katsepõllul ühesugune, erineb vaid koristusjärgne mulla töötlemine.

Humistar, kontsentreeritud humiinhapete preparaat:

  • aitab kaasa mulla orgaanilise aine lagunemisele,
  • rikastab mulda toiteelementidega,
  • muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks,
  • parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet,
  • elavdab mikroorganismide tegevust.

Humistari mõju on pikaajaline ning suureneb mitmeaastasel kasutamisel. Eriti efektiivne on Humistari mõju taimejäänuste mineraliseerumisele, kui sellele põllule antakse samal eesmärgil ka lämmastikku. Humistari saab edukalt pritsida segus vedelate lämmastikväetistega ja glüfosaadiga.

Katsetulemused. Saagikus.

Käesoleval suvel suviodra Iron koristamise hetkeks oli seda põldu töödeldud erinevate ainetega 6 korral: 2015. a sügisel enne talve saabumist ning 2016.-2019. a pärast koristust.

Saaki saime aastatel 2016-2020. Viie aastaga kokku on kõrgeima koondsaagi andnud variant, kus põllu osa töödeldi Humistari kulunormiga 10 l/ha.

Saagikus, t/ha201620172018201920202016-2020
VariantOder ElmeriRukis BonoKaer MeeriSuvirapsSuvioder IronSaagid kokku
AN 200* kg/ha3,148,643,482,305,2022,76
Humistar 5 l/ha3,769,005,274,157,8029,98
Humistar 10 l/ha4,128,925,184,208,0030,42

AN 200* kg/ha – 2016. aastal AN 100 kg/ha

Viie aastaga andis variant Humistar 5 l/ha 7,21-tonnise enamsaagi ja variant Humistar 10 l/ha 7,66-tonnise enamsaagi võrreldes variandiga AN 200* kg/ha.

Tulukuse arvestus

Tulukuse arvestamisel on aluseks võetud mulla töötlemiseks kasutatud toote kulu ja vastava kultuuri müügitulu (hetkehindades). Kasutatud hinnad olid: 2016 a. oder 127 €/t, toidurukis 122 €/t, kaer 195 €/t, suviraps 361 €/t + õlisus, 2020 a. oder 148 €/t.

Kõrgeima tulu = tulu saagilt – toote kulu, on aga andnud variant, kus põllu osa on iga saagi koristamise järel töödeldud Humistari kulunormiga 5 l/ha.

VariantTulu saagilt, EUR/haToote kulu, EUR/haTulu saagilt - toote kulu, EUR/haEnamtulu, EUR/ha
AN 200* kg/ha383520436310
Humistar 5 l/ha54987554231792
Humistar 10 l/ha552615053761745

Variant Humistar 5 l/ha on võrreldes AN variandiga andnud aastatega kokku hektari kohta korraliku enamsaagi 7,21 tonni ja puhastulu 1792 eurot.

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri