Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Vali sertifitseeritud seeme

Pehmed talved, nagu meil viimasel ajal on olnud, toovad esile kogu mullas paikneva seemnevaru ja sellega seoses kasvab vajadus sertifitseeritud seemne kasutamise järele. Kui varasemate aastate külmad talved tegid oma korrektuure, siis viimastel aastatel on kultuurtaimedele konkurentsi pakkuvate võõrliikide ja umbrohtude osakaal märgatavalt suurenenud. Seda eriti nendel põldudel, kus kasutatakse oma toodetud ja kontrollimata seemet. Kontrollimata seemnel puudub garantii ja kogu vastutus on kasutaja enda õlgadel.

Kontrollitud seeme on elujõuline ning kvaliteet vastab alati seemne miinimumnõuetele. Kui kvaliteet on madalam kui miinimumnõuded ette näevad, siis seemet ei sertifitseerita. Sertifitseeritud seemnel on alati võimalik arvutada etiketil olevate andmete põhjal külvisenorm, mis tagab optimaalse taimede arvu põllul ning garanteerib seemne ning seeläbi ka raha kokkuhoiu. Lisaks on taimede tärkamine ning valmimine ühtlane.

Lisaks aitab kontrollitud seemne kasutamine põllud puhtana hoida, sest mulda ei viida täiendavalt umbrohuseemneid ning tuulekaera. Seeme on puhastatud ja sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks, mis on prahi ja muude lisandite vaba.

Vali kontrollitud seeme!

3/5 (2 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri