Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Talinisu sordivõrdluskatse

2019. aasta sügisel rajasime Raplamaale koostöös tootjaga Erki Plamus FIE kaks talinisu sordivõrdluskatset: tavasortide katse ja hübriidsortide katse.

Tavasortide võrdluskatse

Tavasortide võrdluskatses külvati 05.09.2019 maha sordid Julius, Skagen, Malunas ja Informer. Külvisenorm oli 350 id/m2.

Kevadised kontrollkäigud põllul

Kevadel, 20. märtsil põllule minnes oli kõige tugevama ning ühtlasema võrsumisega sort Informer, millel oli 3 pikka ja tugevat võrset. Ka Skagenil ja Malunasel oli 3 võrset, kuid Malunase võrsed olid varakevadel veel üsna peenikesed ning tagasihoidlikud. Katses oli ka Julius, millel oli 2 võrset. Võrsumine oli pigem tagasihoidlik, mida võis tingida liigsügav külv (kuni 4 cm).

Talinisu sordid kevadel
Ülemises reas vasakul Julius, paremal Malunas, all vasakul Informer ja paremal Skagen. 20.03.2020

Kaks nädalat hiljem, 07. aprillil, oli pilt talinisu põllul märgatavalt muutunud. Kõigil neljal sordil oli võrdselt kolm tugevat võrset. Kui Juliusel lugesime eelmisel korral 2 võrset, siis sellel korral oli sort pika sammu edasi astunud ning tal oli samuti 3 tugevat võrset. Kui Malunasel oli eelmisel korral 3 võrset ja kõrvalvõrsed väga peenikesed ja niitjad, siis kaks nädalat hiljem olid ka Malunase kõrvalvõrsed arenenud tugevaks ning konkurentsivõimeliseks. Lisaks oli põllu servast näha sama efekti, mis eelmisel aastal: Malunas oli teistest sortidest tunduvalt rohelisem.

Tugevate võrsetega talinisu sordid
Vasakult: Julius, Informer, Skagen, Malunas. Igast sordist on fotol 10 taime. 07.07.2020

Kevadel pritsiti talinisu võrsumise soodustamiseks kasvuregulaatorite seguga CCC 0,25 l/ha + Moddus 250 EC 0,3 l/ha. Kõrsumise esimesel poolel koos esimese fungitsiidiga pritsiti kõrre tugevdamise eesmärgil kasvuregulaatorit Moddus 250 EC 0,4 l/ha. Kevadine lämmastiku tase oli 200 kg/ha.

Suvised külastused

18. juunil mõõtsime Skageni, Malunase ja Juliuse pikkuseks 80 cm, sort Informer oli mõnevõrra kõrgema kasvuga.

Suve jooksul käisid põllult üle mitmed tugevad tormid ja pikad vihmasajud, mis andsid hoobi taimede seisukindlusele. Saagikoristamise päevaks (20.08.2020) oli ainsana täielikult püsti sort Informer. Kõige rohkem lamandunud (üle 50%) oli sort Skagen.

Talinisu sortide võrdlus
Ülevalt alla sordid Malunas, Skagen, Informer, Julius. 16.06.2020

Koristamine ja katsetulemused

Koristusniiskus jäi vahemikku 12,6-13,5%.

Kõige kõrgema saagikuse andis uus sort Informer 10,48 t/ha. Ülejäänud kolm sorti olid üsna sarnaste saagikustega: Julius 9,92 t/ha, Skagen 9,90 t/ha ning Malunas 9,81 t/ha.

wdt_ID Sort Koristusniiskus, % Saagikus, t/ha (12,5%) Proteiin, % Kleepvalk Mahukaal Langemisarv Kategooria Tulu, eur/ha
1 Julius 13,40 9,92 13,70 24,50 813 308 2 1607
2 Informer 13,50 10,48 12,40 21,10 781 293 3 1666
3 Skagen 12,60 9,90 14,20 25,70 797 341 1 1693
4 Malunas 12,60 9,81 13,20 23,70 811 296 2 1589

Proteiin oli kõige kõrgem sordil Skagen 14,2% ja kõige madalam sordil Informer. Malunas oli kvaliteedilt klass madalam kui Skagen – nii nagu see tavatsebki olla. Kuigi Informer andis üle poole tonni enam saaki kui teised sordid, siis kvaliteeti arvesse võttes osutus tulukamaks sordiks kõrge kvaliteediga meile ammu tuntud sort Skagen (enamtulu 27 eur/ha kohta).

Hübriidsortide võrdluskatse

Teises talinisu sordivõrdluskatses samas ettevõttes külvati sügisel kolm hübriidsorti Hymalaya, Hydelta ja Hylux ning tavasordid Malunas ja Julius. Tavasortide külvisenorm oli 350 id/m2 ning hübriidsortidel kaks korda madalam, 175 id/m2. Varakevadel (07.04.2020) olid hübriidnisud veidi paremini võrsunud, näiteks Hydeltal 3-4 võrset, aga Juliusel 2.

Talinisu hübriidsordid
Ülevalt alla sordid Hylux, Hydelta ja Hymalaya. 16.06.2020

Koristamine ja katsetulemused

Koristuspäeval, 17. augustil, andsid kõik kolm hübriidsorti üle 10-tonnised saagid, kuid alla ei jäänud ka tavasort Malunas.

SortSaagikus, t/ha (12,5%)
Hymalaya10,7
Hydelta10,4
Hylux10,2
Julius9,2
Malunas10,2
5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri