Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Täiendväetamise abil kõrgem saak ja puhastulu

Talirapsi külvid käivad ning on hea aeg tutvustada katsetulemusi talirapside täiendväetamisest, sest enamik eelmisel sügisel rajatud katsetest on koristatud. Peagi on käes talirapsi herbitsiidi tegemise aeg, seega on sobiv siinkohal tutvustada ka viimaseid katsetulemusi.

KATSE 1

Möödunud sügisel rajati Kuusiku Katsekeskusesse katse hindamaks erinevaid täiendväetamise lahendusi paagisegus mullaherbitsiidiga. Iga variant oli 0,5 ha suurusel alal. Kontrollvariandis kasutati talirapsil Atora mullaherbitsiidi Butisan Avant kulunormiga 2,0 l/ha koos mullamärgajaga TerraOil 300 ml/ha. Täiendväetamise variante oli kokku kolm, eelpool nimetatud paagisegule lisati:

1. Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha ehk tuntud kui „Root Power“ skeem
2. Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha ehk teada tuntud „2+2+1“ skeem
3. Ruter AA 2,0 l/ha + BioSpektrum 0,25 l/ha

Võrreldes kontrolliga oli juba sügisel „2+2+1“ skeemiga töödeldud variandi taimede juurekaelad jämedamad ning kõrgem oli ka N-testri näit.

Esimene kombinatsioon andis enamsaaki 0,5 t/ha ja korraliku puhastulu 161,5 eurot hektari kohta. Veelgi parema tulemuse andis teada tuntud „2+2+1“ skeem, mis erineb esimesest skeemist vaid selle poolest, et paagisegusse oli lisatud vedelväetis Final K kulunormiga 1,0 l/ha. Mullaproovi järgi oli kaaliumi tase mullas madal, mistõttu see skeem andis suurema saagikuse ja puhastulu, kui ilma kaaliumita variant. Enamsaaki saadi 0,8 t/ha ja puhastulu 261 eurot hektari kohta. Lisaks sellele tõusis õlisus, mida tulukuse sisse arvestatud pole.

Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha

Kombinatsiooni eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng. Humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile. Väikeses koguses lisa kaaliumi positiivne mõju tärkamisele ja juurdumisele tuleb esile eelkõige siis, kui tärkamine ja juurestiku areng toimub ebastabiilsetes niiskusoludes.

Parima tulemuse andis aga variant, kus mullaherbitsiidiga paagisegus pritsiti põllule veel Ruter AA 2,0 l/ha koos Biospektrumiga 0,25 l/ha. Kontrolliga võrreldes tõusis hektarisaak 0,8 t/ha ja puhastulu oli kõige suurem 264 eurot hektari kohta. See kombinatsioon andis ka kõrgeima õlisuse 47,5%.

BioSpektrum 0,25-0,5 l/ha

BioSpektrum sisaldab kasulikke mikroorganisme. Toote kasutamisel paraneb mulla bioloogiline aktiivsus ja struktuur, makro- ja mikroelementide omastatavus, taimede stressitaluvus ja haiguskindlus. Mikroorganismid soodustavad ka juurestiku kasvu. Oma elutegevuse käigus eritavad mikroorganismid mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeene. Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Kuna mikroorganismid moodustavad spoore, mis ei ole tundlikud ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes, siis jätkub mikroorganismide positiivne mõju ka kevadel. BioSpektrumit pritsitakse mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist 1 l/ha. Seda sobib kasutada ka segus BioSplitoga pärast põllult saagi koristamist. Selisel juhul on pritsimisel kulunormid: Biosplito 0,75 l/ha ja BioSpektrum 0,25 l/ha.

KATSE 2: Kuusiku Katsekeskuses teises katses (samal põllul, kuid teisel sordil), katsetasime „2+2+1“ skeemis oleva kaalium-vedelväetise Final K kasutamist erinevatel aegadel. Esimesel juhul oli mullaherbitsiidiga paagisegus kõik kolm toodet – Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha. Teises variandis anti Final K mitte mullale, vaid lehe kaudu koos kasvuregulaatoriga Caryx. Kahe variandi saagikused erinesid 300 kg võrra ja lehe kaudu antud Final K andis korraliku enamsaagi tõttu 106 eurot hektari kohta enamtulu, lisaks sellele oli ka õlisus 1,4% võrra kõrgem. Sügisel lehtede kaudu kaaliumväetistega pritsimisel tõuseb taimedes süsivesikute, suhkrute sisaldus, mis valmistab taimed ette edukamaks talvitumiseks.

5/5 (2 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri