Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Saagi kvaliteet algab seemnest

Sordiaretajad on talirapsi aretustegevusse kõvasti panustanud ning selle tulemusena lisandub tootmisesse järjest uusi ja paremaid sorte. Baltic Agro talirapsi sordivalik on lai ja omalt poolt teeme igal aastal valikus olevate sortidega katseid, et aidata valikut lihtsamaks teha ja anda kinnitust, et valitud sordid on kõrge saagipotentsiaaliga.

SY Annabella – väga hea talvekindlusega sort, mis sobib varaseks külviks. Kuusiku KK 2019 aasta sordivõrdluskatse saagikaim ja kõrgeima õlisisaldusega sort (Tabel 1.). Lisaks on see sort ka varasemates katsetes kõrget saaginumbrit näidanud, Kuusiku KK 2018 aasta sordivõrdluskatses andis 370 kg hektari kohta rohkem saaki, kui saagikuselt teine sort.

Atora – sobib just hiliseks külviks, sest on sügisel väga kiire arenguga. Väga hea talvekindlusega sort, mis on kasvukoha osas vähenõudlik. Saksamaal tehtud katse põhjal on väga hea veekahjudest taastuja, kõigist katsealustest sortidest taastus kõige kiiremini ja hävinenud taimede protsent oli minimaalne. Sort on kõrgekasvuline ning kasvatab pikad kõdrad, mis loob aluse kõrgeks saagipotentsiaaliks ja õlisisalduseks. 2019. aasta Kuusiku Katsekeskuse talirapside sordivõrdluskatses õlisisalduselt ja saagikuselt teine sort (Tabel 1.).

DK Exterrier – kõrgekasvuline hübriid, mis on sügisel kiire arenguga, kuid kevadine kasvukiirus on pigem keskpärane. Sordile iseloomulik kõtrade purunemiskindlus lubab ebasoodsate ilmastikuolude korral lükata koristusaega edasi, seejuures ei pea kartma saagikadusid. RLM7 geen tagab vastupidavuse fomoosile. Väga hea talvekindlusega, ühtlase õitsemisega ja valmimise poolest pigem hilisem sort.

DK Expansion – keskmise kasvuga ja hea lamandumiskindlusega sort. Sordile on iseloomulik kõtrade purunemiskindlus, mis võimaldab ebasoodsate ilmastikuolude korral lükata koristusaega edasi. RLM7 geen tagab vastupidavuse fomoosile. Väga hea talvekindlusega ja ühtlase õitsemisega. 2019. aastal Kuusiku KK kõige madalama saagi ja õlisisaldusega sort.

DK Impression CL – on kõrgekasvuline, keskvalmiv saagikas CL hübriid. Hea talvekindlusega, mida kinnitas ka 2018. aasta talirapside sordivõrdluskatse Luunja Mõis OÜ-s, kus DK Impression CL talvitumine oli sügisel maha märgitud ruutmeetri alusel keskmiselt 81%. Sügisel kiire arenguga, seega oluline jälgida kasvuregulaatori vajadust. Kvaliteedi poolest kõrge õlisisaldusega, Kuusiku KK 2017. aasta sordivõrdluskatse põhjal 48,2%. Katses oli üheksa sorti ja selle õlisisaldusega oli DK Impression CL tabelis teisel kohal. Kõrge õlisisaldusega hiilgas ka Kuusiku KK 2019. aasta katses, kus kuuest sordist jäi 47% õlisisaldusega kolmandale kohale (Tabel 1).

Phoenix CL – kõrge saagipotentsiaaliga, kasvukoha suhtes vähenõudlik Clearfield hübriid. Sügisel ja kevadel kiire kasvuga, valmimise poolest kõigist katsealustest sortides kõige varasem. Kui teised katsealused sordid saavutasid koristusküpsuse augusti alguses, siis Phoenix CL oli koristusküps juba juuli lõpus.

0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri