Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

YEN talinisu võistluspõld Raplamaal

4. juuni

Vaatamata väga heitlikule ilmale, sai vahepealse kolme nädala jooksul siiski ära tehtud herbitsiid, kasvuregulaator, T1 fungitsiid ja leheväetised. 4. juunil on põld umbrohupuhas ja nisu lipuleht on 5 cm väljas.

Kõrsumise alguses tehtud kasvuregulaator on tehtud õigel ajal ning õige normiga, sest talinisu kõrre alumises osas on kõrresõlmevahed tõesti väga tugevad ja kõrreseinad paksud, taimik on julgesti üle 10 cm madalam põllu sellest osast, kus pritsitiib pole ulatunud.

Värsketest leheproovidest selgub, et lämmastiku tase on endiselt kõrge, mistõttu T2 fungitsiidiga planeerime teha teise kasvureguleerimise tootega Terpal 0,75 l/ha. Kasvuregulaatori teeme siiski vaid juhul, kui eesolevad päevad toovad vihma ning edasine ilmaprognoos seda samuti näitab. Kui kuivus aga edasi kestab, siis me kasvureguleerimisega taimikut lisastressi viima ei hakka.

Haigustõrjeks lipulehe faasis on uus fungitsiid Revytrex 1,0 l/ha. Paagisegusse lisame leheväetised, millega leevendame taimikus esinevaid toiteelementide defitsiite.

Põhielementide osas näitasid 25. mail korjatud leheproovide tulemused fosfori ja kaaliumi veidi madalat taset.

Vedelat kaaliumväetist Final K lisasime paagisegusse koos herbitsiidi tegemisega. Final K kulunorm oli tagasihoidlik 1 l/ha, sest sel hetkel defitsiiti ei esinenud. Kõrsumise lõpu poole aga kasvab inetnsiivselt taimede kaaliumi tarbimine ning kaalimi puuduse esile kerkimisel on lipulehes selle elemendi defitsiidi leevendamine kindlasti väga vajalik.

Fosfori ja kaaliumiga toitumist saame toetada, lisades paaki vees lahustuvat kompleksväetist Nutricomplex Platinum 3-18-35 koos mikroelementidega.

Lipulehe faasis korrigeerime veel boori, molübdeeni ja tsingi defitsiite toodetega Tradecorp Zn ja Tradebor Mo.

Boor ei ole teravilja kasvu ja arengu mõttes võtmeelement, aga kuna viimasel kahel aastal tehtud leheanalüüsid on näidanud üle Eesti eriti madalat boori taset teravilja lehtedes, siis peame sellele siiski tähelepanu pöörama. Booril on tähtis roll õietolmu moodustumisel mõjutab terade täituvust. Boor tuleks ära pritsida enne teraviljade õitsemist.

Tsingi puuduse likvideerimine lipulehe faasis on kindlasti vajalik, sest piisav tsingi olemasolu taimes aitab tagada soovitud proteiini taseme terades.

16. mai

Talinisu 3 väetamist ja ootab kasuvureguleerijat

Võistluspõllule on vahepealse kahe nädalaga ära jõutud teha kolmas väetamise ring ning mineraalväetisega antud lämmastiku kogus hektarile on kevadel kokku peaaegu 220 kg. Kardetud kevadine põud ei ole õnneks meieni jõudnud ja piisav niiskus põllul paneb arvutama ka sügisel antud orgaanilise väetise järelmõju. Kõrget lämmastiku taset näitas ka leheproovide analüüs.

Külmad ööd ja jahedad päevad Märjamaal perioodil 10.05.20-20.05.20

Kasvureguleerimine sellel põllul on kindlasti vajalik. 15. mail oli talinisu Malunas kasvureguleerimiseks väga õiges, teise kõrresõlme faasis. Paraku oleme pritsimiseks sobivat ilma oodanud juba nädal aega.

Kasvuregulaatori pritsimiseks on vajalik õhutemperatuur 8-10 kraadi ning ei tohiks enne ega pärast pritsimist esineda öökülmasid. Vähestel sobivatel päevadel on olnud liiga suur tuul või segab tööd vihm.

Kasvufaasis BBCH 31 võetud leheproovid näitasid boori ja vase puudust. Need elemendid ja veel ka kaalium olid maikuu esimesel poolel korjatud leheanalüüside alusel defitsiitsed elemendid üle kogu Eesti. Kaaliumi Erki talinisu lehtedes oli normis.

Kaaliumi leheväetise lisasine paagisegusse oli natukene ennetav tegevus, sest kõrsumise teisel poole tarbib teravili kaaliumit suurtes kogustes kuni kasvuperioodi lõpuni.

5. mai

Vaata, millised olid Erki Plamuse taliviljapõllud 4. mail ning kuula, mida arutasid omakeskis Erki, Helina ja Ene.

Võistluspõllu tehnoloogiline skeem

Sort: Malunas
Eelvili: taliraps
Külvi aeg: 05.09.2019
Külvinorm: 350 id/m2

SÜGIS 2019
Väetis sügis Veiseläga, 40 t/ha
Väetis sügis YaraMila NK 22-0-14, 200 kg/ha
Väetis sügis MAP 12-52, 80 kg/ha
Taimekaitse sügis (1) Glüfosaat
BioSplito 1 l/ha
Taimekaitse sügis (2) Legacy 500 SC 0,15 l/ha
Final K 1,0 l/ha
Taimekaitse sügis (3) Siltra Xpro 0,25 l/ha
Final K 1,0 l/ha
Tradecorp Mn 1,0 kg/ha
KEVAD 2020
30.03.2020 NS 30-7S, 300 kg/ha
kevad NS 30-7S, 150 kg/ha
11.04.2020 YaraBela Extran 250 kg/ha
21.04.2020 CCC 0,25 l/ha
Moddus 250 EC 0,3 l/ha
Biospektrum 0,25 kg/ha
Ruter AA 1,0 l/ha
Nutricomplex Platinum 12-41-8 3,75 kg/ha
Input 0,25 l/ha
15.05.2020 Sekator OD 0,1 l/ha
Delfan Plus 0,5 l/ha
Tradecorp Cu 0,5 kg/ha
Final K 1,0 l/ha
Tradebor Mo 0,2 l/ha
20.05.2020 Medax Max 0,5 kg/ha
Delfan Plus 0,5 l/ha
Allegro Super 0,6 l/ha
lipulehe faasis Terpal 0,75 l/ha
Revytrex 1,0 l/ha
Tradecorp Zn 0,5 kg/ha
Tradebor Mo 0,2 l/ha
Nutricomplex Platinum 3-18-35 3,75 kg/ha

Põllupäevik

Põldkatsed

5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri