Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Lüpsilehma vatsaseede jälgimine

Kõrgetoodangulise lüpsilehma vatsaseede jälgimine on müügiinimese töö üks igapäevane osa. Teostades hindamise protseduure esineb tihtilugu, kuidas ratsioonis on toorkiu osakaal üsna kõrge, samas täisratsiooniline segasööt vähese torkivusega, lehmad ei mäletse korralikult, ning sõnniku konsistents söötmigrupis väga varieeruv ja liiga vedel. Need märgid viitavad probleemidele vatsaseedes ning seda kinnitab ka liialt suur kiu jääk sõelal.

Fotl 1 võetud sõnnikuproovist umbes poole moodustas kiud. Suurema avaga sõelal olev kiu jääk on potentsiaalselt seeduv, kuid ebapiisava vatsaseede tõttu loomast lihtsalt läbi tulnud ja seega kaotatud energia ja piimarasv.

Kiu jääk u 50
Foto 1. Kiu jääk sõnnikus u 50%.

Negatiivsel energiabilansil lüpsva kõrgetoodangulise lehma jaoks on energia kättesaadavus ja hästi toimiv vatsaseede kriitilise tähtsusega, seetõttu on vaja parandada sööda seeduvust ja torkivust. Kõrge toorkiuga ratsiooni puhul tundub vastuolulisena sinna veelgi kiudu lisada, kuid ometigi on seda vaja teha. Tugev torkiv kõrs, näiteks nisupõhk, stimuleerib mäletsemist ja aitab puhverdada vatsasisu.

Silos olevat kiudu aitab vatsabakteritel lagundada ja sealt toitaineid kätte saada eluspärm Levucell. Tegime proovi.

Kiu jääk 20%
Foto 2. Kiu jääk sõnnikus 20%.

Kolme nädalase kasutamise järel paranes vatsaseede silmnähtavalt. Kui fotol 1 oli kiu jääk sõnnikus ligi 50%, siis fotol 2 oli see 20%, mis ongi eesmärk. Suurema avaga sõelal olev jääk näitab pärmi toimet kõige ilmekamalt. Seni kasutamata potentsiaalne energia on nüüd muutunud lehmadele kättesaadavaks ning seedumatuks on jäänud vaid torkiv kiud ja mõned viljaterad, mis muljumisest pääsenud.

5/5 (1 Review)

Seotud postitused

Kommenteeri