Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa

Mahetootjate podcast: uued osad

Hea mahetootja, need podcastid ehk taskuhäälingud on just Sulle!

Kutsume Sind kuulama saatesarja „Mahe – puhta saagi allikas“, milles arutleme koos erinevate külalistega mahetootja jaoks olulistel ja aktuaalsetel teemadel.

[vc_video link=”https://youtu.be/6jt17nwDdAc”]

Saatesarja 7. osas on juttu Baltic Agro 2020 aasta mahekatsetest.

Tutvustame mahetootjate võimalusi taimede väetamiseks kevadest kuni saagikoristuseni ning Baltic Agro uusi lahendusi.

 • Uurime, kuidas on lubiväetised mõjutanud mulla pH-d ja saagikust Eesti Maaülikooli Mahekeskuses? Katses on kiiretoimeline graanulväetis Atri Gran ja lubjakivijahu Nordkalk Agricalc L. Tutvustame uut magneesiumiga Atri Gran Mg+ ja uut lubjakivipulbrit PH+ Natural!
 • Võrdleme kahte kaerasorti Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudis tehtud katsete põhjal.
 • Räägime lähemalt, milliste seemnetöötluspreparaatide ja põhiväetiste kasutamisega saadi Jõgeval suur lisasaak, ning millised võimalused mahetootjal taimekasvu toetamise ja saagikuse tõstmise jaoks täna kasutada on.

Saates osalevad Maikel Jätsa, Nordkalk AS-ist ja Baltic Agro eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo.

Mahetootjatel avaneb järjest uusi võimalusi taimede väetamiseks ning mulla rikastamiseks. Terve ja produktiivne muld annab suurema saagi.

[vc_video link=”https://youtu.be/oAqhaIh8fMA”]

Kuuendas mahesaates vaadatakse üle lahendused kuidas toota rohumaadel kvaliteetset rohusööta ja millised mineraalid on vajalikud mahelihaveistele. Saate külaliseks on Baltic Agro loomakasvatuse meeskonnajuht Tiina Meikar.

Saate teemad

 • Rohumaade rajamine.
 • Heinaseemnete segud.
 • Rohumaale sobivad maheväetised.
 • Millele viitavad sinised pallikiled ja vuntsid meie heinamaadel?
 • Jäätmekäitlus põllumajanduses.
 • Mahelihaveistele vajalikud mineraalsöödad.

Meil on hea meel, et olete meiega. Head kuulamist ja edukat eelseisvat hooaega!

Lisainfot leiate:

[vc_video link=”https://youtu.be/4A9a-2Ak1Fo”]

Viiendas osas “Maheteraviljaseemned” annab ülevaate maheseemnete turu olukorrast ja seemnearetusest.

 • Maheteravilja, -kaunviljade ja -rapsi kasvatamiseks sobivad seemned
 • arengud seemnearetuses,
 • viljaseemnete turu olukord,
 • maheseemnete valik mahetootjale uueks hooajaks.

Saates on külas Rapool Eesti piirkonna juht Allar Kade ja Baltic Agro seemnete tootejuht Tanel Käbin.

Vestlust juhib Pille-Riin Tõlgo.

Lisainfo: seemnete töötlemine ja kasutatud toodete katsetulemused.

Neljas osa, “Maheviljaturg” vaatab tagasi möödunud mahevilja hooajale ja arutletakse uue 2021 hooaja üle:

 • Eesti maheviljaturg ja Eesti mahevilja sihtriikide turg.
 • 2020. aastal muutused maherukki ja maheodra puhul.
 • ristsaastumise teema
 • pilk uue hooaja ettevalmistusteks.

Vestlust peavad Baltic Agro maheviljatarvikute tootejuht Pille-Riin Tõlgo ja Vallo Tenson, kelle asemele otsime uut kolleegi oma mahetiimi

Head kuulamist!

Mahepõllumajanduse jaoks vajalike sisendite info leiad balticagro.ee/mahe.

[vc_video link=”https://youtu.be/sE3ubvOXG5I”]
[vc_video link=”https://youtu.be/6LUPnZ76ijo”]

Kolmanda osa “Maheveisekasvatus” teemadeks on:

 • rohumaade lupjamine,
 • lihaveiste kasvatamine,
 • lihaveiste söötmine,
 • heina- ja põhurullide katmine jm.

Saate külaliseks on lihaveisekasvataja Andres Vaan, kes on Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt nimetatud Eesti parimaks lihaveisekarjakasvatajaks. Tema Pärnumaal asuvas Topi talus tegeletakse mahedalt lihaveise- ja teraviljakasvatusega.

2. osa. Talivilja kasvatamissoovitused

Mahepõllumajandussaate teises osas on teemadeks:

 • talivilja külviga seotud tööd ja taimekasvatustooted,
 • mullaviljakuse tõstmine,
 • pH ja seemnetöötlus,
 • täiendväetamine.

Jagame ka mahetootja Ehe Pojad OÜ kogemusi ja spetsialisti teadmiseid.

Baltic Agro mahesaate külaline on Harri Ellermaa ettevõttest Ehe Pojad OÜ, kes tegeleb mahevilja kasvatamisega aastast 2009. Lisaks panustab Ellermaa mahevilja tootmise arengusse läbi laiapõhjalise katsetegevuse, mis tema tootmismaadel koostöös Maheklaster MTÜ-ga läbi aastate on aset leidnud.

[vc_video link=”https://youtu.be/Me82EUbEZjw”]
[vc_cta h2=”Lisainfo” color=”green” add_button=”right” btn_title=”Vaata lähemalt” btn_color=”green” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fblogi.balticagro.ee%2Fmahe%2Fsugispakkumine-mahetootjale%2F|title:S%C3%BCgispakkumine%20mahetootjale|target:%20_blank|”]Tutvu saates mainitud toodete ja väetusskeemidega, võrdle talivilja seemnete infot.[/vc_cta]
[vc_video link=”https://youtu.be/7UMXE6M3CaU”]

Esimeses osas, “Maheteravilja tootmisest – kontroll, nõuded ja kogemused”, on juttu järgmistel teemadel:

 • 15. juunil algav kontrollperiood, mahetõendi väljastamise kord ja tõendi vajalikkus
 • Riskipõhine kontroll
 • Tavatootjaga kõrvuti oleva põllu koristamise näpunäited
 • Masinate ja seadmete puhastamise olulisus
 • Mahetootmises lubatud biostimulaatorite ja väetiste loetelu
0/5 (0 Reviews)

Seotud postitused

Kommenteeri