külv

ilmajaam3

Põlluilm reaalajas. FieldSense ilmajaam soovitab õiget aega pritsimiseks

FieldSense ilmajaam mõõdab sademete hulka, tuule kiirust, temperatuuri õhus ja mullas ning teisi taimekasvatajale olulisi ilmanäitajaid põllul. Ilmajaama rakenduses on kasutajatele analüüsid ja ajaloo kogutud andemte kohta. Uudisena on andmete põhised soovitused pritsimistööde tegemiseks!

Maisikülv teenusena

Märgatud - Käib töö ja vile koos, meil maisikülv on hoos! Eestimaa põldude vahel ringi liikudes võib siin-seal kohata Baltic...